Vedení společnosti

Jsme hrdi na to, že se náš manažerský tým skládá ze zkušených vedoucích pracovníků, kteří za sebou mají úspěšné kariéry ve vrcholovém managementu a trvale vedou naši společnost k úspěchu.

IBA Group řídí představenstvo, které volí svého předsedu a jmenuje vedoucí pracovníky na úrovni „C“ (Chief officer).

Sergei Levteev, Předseda představenstva, Chief Executive Officer IBA Group

Sergei Levteev

Předseda představenstva
Chief Executive Officer
IBA Group

Sergei Levteev působí ve funkci CEO společnosti IBA od jejího založení v roce 1993. V roce 2005 byl zvolen předsedou představenstva IBA Group. Pan Levteev je vůdčí silou veškerého podnikatelského úsilí společnosti, včetně celkové vize a strategie. Za jeho působení se malá firma vyvinula v mezinárodní skupinu s více než 2500 zaměstnanci. Sergei vystudoval elektrotechniku na Běloruské státní univerzitě informatiky a radioelektroniky (BSUIR). Ještě během studií se začal zajímat o výpočetní techniku a po absolutoriu začal pracovat jako počítačový technik v továrně na počítače v Minsku, kde prokázal rozsáhlé znalosti počítačového hardwaru.

Zobrazit více

Před založením IBA působil čtyři roky v asociaci BelNPOVT, což je IT organizace s více než 40 000 zaměstnanci. Jako zástupce generálního ředitele BelNPOV získal Sergei cenné zkušenosti z vrcholového vedení velké společnosti. Dále pracoval například také ve finské IT společnosti Elorg–Data. Sergei dokáže velmi dobře motivovat ostatní k plnění společných cílů. Jeho manažerské metody budují loajalitu a sebevědomý přístup k realizaci úkolů v celé organizaci. Díky tomu se může IBA Group pochlubit nízkou fluktuací zaměstnanců. Sergei podporuje IT vzdělávání a přispívá k rozvoji IT odvětví. Běloruská IT asociace Infopark ocenila jeho přínos k rozvoji informačních technologií v Bělorusku a běloruská vláda mu udělila vyznamenání za kvalitu. Sergei je dále členem Rady důvěrníků asociace postgraduálních studentů a členem Důvěrníků BSUIR. Od běloruského Ministerstva vzdělávání již obdržel řadu děkovných dopisů. Sergei však neusíná na vavřínech. Zajímá se o nové trendy a metody a snaží se rozšiřovat kapacity organizace. Má podnikatelského ducha a cit pro rozvoj podniku, což může souviset s jeho koníčkem. Jako náruživý lovec je opravdu zapálený pro sledování cílů. Sergei je rodinný typ. Jeho žena i obě dcery jsou hrdé na svého manžela a otce, se kterým sdílejí jeho oddanost pro IBA. Sergei považuje to, že se mu podařilo vybudovat úspěšnou společnost od základů, za jeden z největších zážitků v životě. Se svými výraznými vůdčími schopnostmi, energií a bohatými zkušenostmi je tím pravým člověkem ve vedení IBA.

Sergej Akulič, Náměstek předsedy představenstva IBA Group, Chief Executive Officer IBA IT Park

Sergej Akulič

Náměstek předsedy představenstva
IBA Group
Chief Executive Officer
IBA IT Park

Sergej Akulič pracuje u IBA od roku 1999. Od roku 2007 do roku 2011 zastával funkci ředitele pro rozvoj podniku IBA Minsk. Zodpovídal za spolupráci IBA s klíčovými dodavateli včetně IBM, SAP, Microsoft a PTC a také dohlížel na rozvoj obchodu na trzích v Bělorusku, Rusku, na Ukrajině a v dalších zemích SNS. V roce 2011 byl zvolen členem představenstva IBA Group a prvním zástupcem CEO IBA Minsk. V roce 2013 byl Sergej jmenován na pozici Chief Executive Officer IBA IT Parku, největšího vývojového IT střediska IBA Group. Jako CEO IBA IT Parku zodpovídá za vývoj technologických kompetencí, vertikálních řešení a proprietárních produktů a také dohlíží na efektivitu produkčních divizí.

Zobrazit více

Než nastoupil ke společnosti IBA, pracoval Sergej jako projektový manažer v minském Středisku pro informační technologie a jako vedoucí výzkumu na Běloruské státní univerzitě pro informatiku a radioelektroniku. Má doktorát v oboru automatizace technologických procesů a bakalářský titul v oboru automatizace a řízení technologických systémů z Běloruské státní univerzity pro informatiku a radioelektroniku. Je také držitelem profesionálního certifikátu pro management z British Open University. Sergejovým přínosem pro IBA je například jeho odbornost v oblasti navrhování informačních systémů a databází či zkušenosti s řízením softwarových projektů. Během svého působení u IBA Group získal Sergej rozsáhlé zkušenosti s vývojem podnikových informačních systémů, implementací podnikových řešení (ERP, BI a výkonnost podniku, ECM/workflow a PDM/PLM) i řízením různých vývojářských skupin. Také získal vertikální zkušenosti z oblasti energetiky, distribuce ropy a zemního plynu a strojírenství. Díky své obrovské vytrvalosti, disciplíně a pracovnímu nasazení dosahuje Sergej cílů, které nejsou pro ostatní dosažitelné. Vzhledem ke svým hlubokým znalostem plánování a implementace projektů i vynikajícím manažerským schopnostem byl Sergej jasným kandidátem na post CEO největšího vývojového střediska IBA Group a člena představenstva IBA Group.

Dr. Valentin Kazan, Člen představenstva, IBA Group

Valentin Kazan, Ph. D.

Člen představenstva
IBA Group

Dr. Valentin Kazan nastoupil k IBA Group v roce 1993. Členem představenstva IBA Group je od roku 2005. Dohlíží na odbyt a konzultace v EMEA, Severní Americe a CEE a také na expanzi společnosti na nové trhy. Dříve pracoval ve Výzkumném ústavu výpočetní techniky, a to zpočátku jako programátor a později jako vedoucí oddělení vývoje softwaru. Souběžně s prací ve Výzkumném ústavu výpočetní techniky Valentin také vyučoval na Běloruské státní univerzitě.

Zobrazit více

Valentin vystudoval matematiku na Běloruské státní univerzitě a získal titul Ph.D. v oboru počítačových věd v Moskevském výzkumném ústavu digitálních elektronických výpočetních zařízení. Valentin má bohaté znalosti i zkušenosti z oblasti IT, managementu a marketingu nasbírané za více než 30 let. Mezi jeho oblasti zájmu patří kompilátory, zpracování textu a umělá inteligence. Jako manažer má zkušenosti z mnoha oblastí včetně marketingu a odbytu, řízení kvality, služeb zákazníkům, účetnictví a práva. Valentin má pověst vůdčího inovátora a člověka reagujícího na potřeby zákazníků i zaměstnanců. Při své práci se soustředí také na budování dobrého jména společnosti a tvorbu co nejlepšího prostředí pro zákazníky i zaměstnance IBA. Navíc má bohaté zkušenosti z oblasti budování vztahů se zákazníky, vynikající komunikační schopnosti a diplomatický talent. Během svého více než 20letého působení u IBA vytvořil Valentin kvalifikovaný a soudržný pracovní kolektiv orientovaný na zákazníka. Mnoho pracovníků IBA popisuje Valentina jako skutečného gentlemana, kterého si váží pro jeho integritu a pracovní nasazení. Manažeři i řadoví zaměstnanci IBA říkají, že Valentin je tím nejlepším vedoucím, pro kterého kdy pracovali. Valentin má velkou a soudržnou rodinu. Jeho syn i dcera kráčejí ve šlépějích svých rodičů a rovněž pracují v IT oboru. Valentin je velkým milovníkem umění, a to především hudby a fotografie.

Kirill Degtiarenko,Obchodní Ředitel pro EMEA a Severní  Ameriku IBA Group

Kirill Degtiarenko

Obchodní Ředitel pro EMEA a Severní Ameriku
IBA Group

Kirill Degtiarenko nastoupil k IBA v roce 1997 jako programátor v projektu pro IBM Německo. Ještě v témže roce byl jmenován softwarovým manažerem zodpovědným za řízení mezinárodních projektů. Od roku 2005 měl Kirill na starosti odbyt a marketing v segmentu nových trhů v západní Evropě a USA. Následně se jeho oblast zodpovědnosti rozšířila i na trhy v jižní Africe a na Blízkém východě. Kirill vystudoval matematiku a elektroniku na Běloruské státní univerzitě a je držitelem profesionálního diplomu pro management z British Open University.

Zobrazit více

V současnosti se Kirill hodně soustředí na ochranu zájmů klientů a týmů IBA. Vyniká především svou schopností zavést pořádek a harmonii tam, kde předtím panoval chaos. Kromě své práce se zajímá například o mikroelektroniku. Poskytuje mu materiál k přemýšlení a praktické zkušenosti. Kirill je také proslulý svým svérázným smyslem pro humor, který není hned každému patrný, protože Kirill žertuje vždy se smrtelně vážnou tváří. Kirill se neustále dál vzdělává a zdokonaluje své profesionální dovednosti. V roce 2014 se stal certifikovaným outsourcingovým profesionálem (COP) na základě výsledků zkoušek a přísných posudků provedených organizací International Association of Outsourcing Professionals (IAOP).

Andrej Dvirnyk, Obchodní Ředitel CEE, IBA Group

Andrej Dvirnyk

Obchodní Ředitel CEE
IBA Group

Andrej Dvirnyk začal u IBA pracovat jako technik výrobní podpory v roce 2000. V roce 2001 byl jmenován vedoucím týmu. V 2003 byl dále povýšen na projektového manažera a později, v roce 2008, na zástupce ředitele oddělení a v roce 2012 na vedoucího oddělení. Funkci ředitele CEE zastává od února 2014. Andrej zodpovídá za podporu prodeje v zemích východní a střední Evropy včetně Ruské federace a Ukrajiny a také za koordinaci finančních a rozpočtových činností v zastoupeních IBA Group v České republice, Rusku a na Ukrajině.

Zobrazit více

Vystudoval ekonomii na Evropské univerzitě humanitních věd v Bělorusku. Andrej je velmi mobilní a často navštěvuje různá pracoviště IBA i zákazníky v různých zemích. Vyniká svou nezdolností a schopností řešit problémy. Neustále dosahuje vynikajících výsledků a přispívá k rozvoji IBA Group i zákazníků. Andrej se věnuje sportovní střelbě. O víkendech cestuje po Evropě a účastní se mezinárodních soutěží FITASC Compak, FITASC Compak Sporting a English Sporting.

Finanční ředitel IBA Group Sergej Fedorov

Sergej Fedorov

Finanční ředitel
IBA Group

Sergej Fedorov zastává funkci finančního ředitele od května 2006. Zodpovídá za tvorbu přesných prognóz příjmů a výdajů, řízení finančního výkaznictví, zpracování finančních analýz, monitorování a správu veškerých výdajů v rámci alokovaných rozpočtů, revize ročních rozpočtů a doporučování změn v případě potřeby. Sergej nastoupil k IBA v únoru 2002. Vystudoval finance, úvěry a mezinárodní vztahy na Běloruské státní ekonomické univerzitě.

Zobrazit více

Sergej si do IBA Group přinesl rozsáhlé zkušenosti v oblasti mezinárodních analytických metodologií, mezinárodních koncepcí controllingových činností, mezinárodních účetních standardů a finančního výkaznictví. Než nastoupil k IBA, pracoval Sergej jako přední ekonom běloruského Ministerstva hospodářství, kde zodpovídal za přípravu investičních projektů v rámci státní sociální politiky. Sergej je aktivní sportovec. V létě se věnuje windsurfingu, wakeboardingu, cyklistice a volejbalu, zatímco v zimě dává přednost lyžování. Sergej také rád cestuje, a to především se svou rodinou. Jeho dvě okouzlující dcery sdílejí otcovu vášeň pro sport a věnují se aerobiku a moderní gymnastice.

© 1993-2018 IBA Group a.s.