Datové centrum IBA

IBA Data CenterKromě služeb v oblasti vývoje softwaru nabízí IBA Group cloudové služby využívající výhod nového střediska na zpracování dat IBA Group.

Středisko IBA Group je komplex zabezpečený proti poruchám, kde se snoubí softwarové a hardwarové komponenty, inženýrská infrastruktura a organizační postupy. Zkušený personál zajišťuje automatizaci podnikových procesů s vysokou úrovní výkonu a kvality služeb.

Datové centrum IBA bylo vybudováno za účelem zajištění hladkého provozu informačních systémů uživatele s definovanou úrovní dostupnosti, spolehlivosti, zabezpečení a spravovatelnosti. Centrum nabízí různé typy cloudových služeb, včetně IaaS (infrastruktura jako služba), PaaS (platforma jako služba) a SaaS (software jako služba).

Charakteristika:

  • Dvoupodlažní budova o celkové rozloze 1000 metrů čtverečních
  • Bezpečnostní kamerový systém
  • Systém víceúrovňové kontroly přístupu k funkcím datového centra
  • Celková energetická kapacita datového centra je 1 megawatt
  • Místnost se zařízením operátora je chráněna před elektromagnetickým zářením Faradayovou klecí
  • Klimatizace
  • Samostatný zdroj napájení
  • Centralizovaný monitorovací systém pro technickou a výpočetní infrastrukturu
  • Pevné komunikační linky se zálohovací službou od více poskytovatelů.

IBA Data Center vyhovuje požadavkům TIER 3 a moderním mezinárodním standardům pro bezpečnost informací. Středisko se nachází v areálu IBA Group v High-Tech Parku.

Středisko IBA Data Center je energeticky soběstačné. Teplo generované střediskem je použito k vytápění nových sportovních a rekreačních zařízení IBA Group.

 IBA Centrum nabízí různé typy cloudových služeb, včetně IaaS, PaaS, SaaS IBA Centrum nabízí různé typy cloudových služeb, včetně IaaS, PaaS, SaaS

© 1993-2019 IBA Group a.s.