Organizační struktura

IBA Group řídí správní rada složená z klíčových vlastníků a manažerů. Správní rada stanovuje klíčové strategické cíle, volí předsedu představenstva a jmenuje CEO společnosti. Předseda představenstva a CEO zodpovídá za uvedení strategických cílů do praxe.

Společnost tvoří několik vzájemně propojených obchodních jednotek včetně středisek pro vývoj softwaru (vývojové centrum – DC), technického střediska, školicího střediska, marketingového a odbytového oddělení, oddělení personalistiky a finančního a administrativního oddělení. Vývojové centrum mají produkční oddělení, oddělení kontroly kvality (QA) a oddělení projektového managementu (PM).

Vybudování a vyladění naší organizační struktury tak, aby zajišťovala stabilní kvalitu našich vývojových procesů, trvalo několik let. Ve vývojových centrech používá IBA maticovou organizační strukturu, která je flexibilní a dokáže se přizpůsobit potřebám zákazníků. Na vývoji softwaru se zpravidla podílí několik projektových týmů. Každý tým vede manažer projektu. Tým může být sestaven z pracovníků z různých produkčních oddělení. Každý člen týmu se zodpovídá manažerovi projektu a současně vedoucímu svého oddělení.

IBA Organizational Chart

 

 

© 1993-2019 IBA Group a.s.