Kontrola kvality

Aby mohla společnost IBA poskytovat zákazníkům jenom ty nejlepší služby a řešení, vyvinula a zavedla vlastní systém kontroly kvality, který vyhovuje nejnovějším mezinárodním standardům.

V říjnu 2003 dosáhla IBA jako jedna z prvních světových společností hodnocení CMMI® Level 4 Maturity Rating Software Engineering Institute. Hodnocení provedli odborníci z Gartner Group, Inc. a TeraQuest Metrics, Inc. CMMI (Capability Maturity Model Integrated) je obchodní model sloužící jako standard pro vývoj softwaru a řízení. Hodnocení CMMI představuje uznání organizace jako kvalitního poskytovatele systémového inženýrství, softwarového inženýrství a IT služeb. Společnost je díky němu také schopná předvídat náklady, termíny a zpracování projektů. Také je schopna lépe získávat a udržet si vysoce kvalifikované, schopné a motivované profesionály.

V prosinci 2001 získala IBA certifikáty DIN EN ISO 9001:2000 pro návrh, vývoj, produkci a údržbu počítačového softwaru a pro údržbu a technickou podporu hardwarových a bankovních systémů. V květnu 2010 získala IBA certifikát DIN EN ISO 9001:2008 pro svůj systém QMS. Certifikát vydal Běloruský institut pro certifikáty a standardy. Tato národní certifikační instituce má akreditaci TGA a DAkkS, světoznámé německé akreditační agentury. V březnu 2014 získala IBA Group, a. s., včetně JV IBA a IBA IT Park certifikát DIN EN ISO 9001:2008 pro výzkum, návrh, vývoj, produkci, integraci, instalaci, přizpůsobení a údržbu automatizovaných informačních systémů (SW QMS) v rámci německého akreditačního systému.

V srpnu 2009 získalo vývojové středisko IBA v České republice, IBA CZ, certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 pro návrh a vývoj počítačového softwaru. V říjnu 2011 získala IBA CZ certifikát informační bezpečnosti ČSN ISO/IEC27001 a certifikát pro systémy IT služeb ČSN ISO/IEC20000–1.

V březnu 2010 získala IBA certifikát podle specifikací EMV™, což je světový standard pro kreditní a debetní karty založené na technologii čipových karet.

IBA zavedla aktuální systém správy bezpečnosti informací pro návrh, vývoj, produkce, a údržbu softwaru a automatizovaných informačních systémů. Systém odpovídá požadavkům standardu STB ISO/IEC 27001-2016, který je identický s mezinárodním standardem ISO/IEC 27001:2013.

V roce 2012 a 2015 získal subjekt IBA Kz certifikaci pro systémy řízení kvality, environmentálního managementu a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Systémy společnosti IBA Kz byly v roce 2018 úspěšně certifikovány na všeobecně uznávané normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

V roce 2018 získala IBA Group certifikát DIN EN ISO 9001:2015 a STB ISO 9001:2015 pro svůj systém kontroly kvality.

Prohlédněte si hodnocení a certifikáty IBA Group pro oblast kvality:

SEI CMMI Maturity Level 4
Software Engineering Institute's CMMI® Level 4 Maturity Rating Software Engineering Institute's CMMI® Level 4 Maturity Rating
IBA Group logo
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001:2015 for research, design, development, production, integration, installation, customization, and maintenance of computer software and automated information systems DIN EN ISO 9001:2015 pro výzkum, návrh, vývoj, produkci, integraci, instalaci, kastomizaci a údržbu softwaru a automatizovaných informačních systémů.
STB ISO 9001
STB ISO 9001:2015 for research, design, development, production, integration, installation, customization, and maintenance of computer software and automated information systemsSTB ISO 9001:2015 pro výzkum, návrh, vývoj, produkci, integraci, instalaci, kastomizaci a údržbu softwaru a automatizovaných informačních systémů.
ISO/IEC 27001:2013
STB ISO/IEC 27001-2016 (ISO/IEC 27001:2013) pro systém správy bezpečnosti informacíSTB ISO/IEC 27001-2016 (ISO/IEC 27001:2013) pro systém správy bezpečnosti informací: návrh, vývoj, produkce, a údržbu softwaru a automatizovaných informačních systémů.
IBA Gomel Park logo
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 9001:2015 for design, development and maintenance of computer softwareDIN EN ISO 9001:2015 pro návrh, vývoj a údržbu počítačového softwaru
STB ISO 9001–2015
STB ISO 9001–2015 for design, development and maintenance of computer softwareSTB ISO 9001–2015 pro návrh, vývoj a údržbu počítačového softwaru
 IBA CZ logo
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 9001:2016ČSN EN ISO 9001:2016 pro návrh a vývoj počítačového softwaru
ČSN ISO/IEC 20000-1:2012
ČSN ISO/IEC 20000-1:2012ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 pro systém správy IT služeb: podpora a vývoj softwarových řešení
ČSN ISO/IEC 27001:2014
ČSN ISO/IEC 27001:2014ČSN ISO/IEC 27001:2014 pro systém bezpečnosti informací: IT řešení – vývoj softwaru a podpora
 IBA KZ logo
ST RK ISO 9001–2016 / ISO 9001:2015
ST RK ISO 9001–2016 / ISO 9001:2015

Osvědčení o shodě systému řízení kvality s požadavky normy ST RK ISO 9001–2016 / ISO 9001:2015. Platnost pro následující oblasti:

 • vývoj, implementace, integrace a údržba informačních systémů,
 • poradenské služby v oblasti informačních technologií,
 • zajištění softwaru, hardwaru a softwarových a hardwarových komplexů,
 • systém a technická podpora softwarových a hardwarových komplexů.
ST RK ISO 14001–2016 / ISO 14001:2015
ST RK ISO 14001–2016 / ISO 14001:2015

Osvědčení o shodě systému environmentálního managementu s požadavky normy ST RK ISO 14001–2016 / ISO 14001:2015. Platnost pro následující oblasti:

 • vývoj, implementace, integrace a údržba informačních systémů,
 • poradenské služby v oblasti informačních technologií,
 • zajištění softwaru, hardwaru a softwarových a hardwarových komplexů,
 • systém a technická podpora softwarových a hardwarových komplexů.
ST RK OHSAS 18001–2008 / OHSAS 18001:2007
ST RK OHSAS 18001–2008 / OHSAS 18001:2007

Osvědčení o shodě systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky normy ST RK OHSAS 18001–2008 / OHSAS 18001:2007. Platnost pro následující oblasti:

 • vývoj, implementace, integrace a údržba informačních systémů,
 • poradenské služby v oblasti informačních technologií,
 • zajištění softwaru, hardwaru a softwarových a hardwarových komplexů,
 • systém a technická podpora softwarových a hardwarových komplexů.
STB ISO 9001–2015

STB ISO 9001-2015 IBA Ltd

Osvědčení o shodě systému řízení kvality s požadavky normy STB ISO 9001-2015 pro údržbu a podporu hardwarových a bankovních systémů

V letech 1999, 2002, 2005, 2010 a 2015, udělila běloruská vláda IBA Minsk ocenění za úspěchy v oblasti kontroly kvality. Za účelem zvyšování efektivity i spokojenosti zákazníků dále zlepšujeme náš systém kontroly kvality s využitím nejlepších oborových postupů.

 

© 1993-2018 IBA Group a.s.