Společenská zodpovědnost podniku

IBA Group si uvědomuje, že dobré vztahy ke společnosti, ve které působí a pracuje, jsou nezbytné pro trvalý podnikatelský úspěch. Pouze prostřednictvím dobrých vztahů se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli, investory a komunitou může společnost získat důvěru veřejnosti.

Pozitivní podnikově-společenské vztahy jsou podmínkou udržitelného rozvoje jak podniku, tak společnosti. Kromě toho pomáhá tato politika získávat a udržet ty nejlepší profesionály z oboru. V rámci společenské politiky se zaměřujeme na podporu zaměstnanců prostřednictvím školení a zaměstnaneckých výhod, na veřejné vzdělávání prostřednictvím spolupráce s místními univerzitami a na vztahy s komunitou.

V říjnu 2008 přijala IBA Group jednotný program CSR (program podnikové zodpovědnosti – Corporate Social Responsibility). CSR program IBA stanoví, že při svém každodenním provozu se společnost řídí zásadami etického jednání, transparentnosti, respektu k zákonu i mezinárodním standardům a respektu k lidským právům. Program tvoří následující části:

Podpora zaměstnanců

IBA Group je společnost zaměřená na lidi. Pro své zaměstnance vytváří zdravé a přívětivé pracovní podmínky a prostředí s individuální péčí. Nabízíme zaměstnanecké výhody odpovídající tomu, jak se zaměstnanci podílejí na našem světovém úspěchu. Mezi poskytované výhody patří:

Zobrazit více
 • Bezplatná lékařská péče v podnikovém zdravotním zařízení a pravidelné lékařské prohlídky
 • Příspěvky na rekreaci/členství ve fitness centrech
 • Příspěvky na ubytování a péči v rekreačních zařízeních
 • Příspěvky na dobrovolné zdravotní pojištění
 • Bezplatné očkování proti chřipce
 • Příspěvky na letní tábory pro děti zaměstnanců IBA
 • Sport (podnikové sportovní kroužky, soutěže na úrovni města a země)
 • Turistika (pěší turistika, kempování, turistická setkání a exkurze)
 • Podnikové oslavy (podniková výročí a narozeniny zaměstnanců)
 • Příspěvky na významné životní události (sňatek, narození dítěte, mateřská dovolená, úmrtí blízké osoby)
 • Bezúročné půjčky
 • Služební automobily.
Skiing at IBASwimming at IBA
 Aerobics at IBA  Basketball at IBA

IBA Group si nechala v letech 2007 a 2011 zpracovat audity reputace, aby zjistila, jaké pověsti se těší mezi významnými zúčastněnými osobami, především mezi klienty a zaměstnanci. Z auditů vyplynulo, že klienti i zaměstnanci hodnotí IBA lépe než konkurenci.

Profesionální školení

Zaměstnanci IBA jsou školeni ve školicím středisku IBA i školicích střediscích předních IT společností včetně IBM (v USA, Německu, Spojeném království, Slovinsku a Rusku), HP, SAP, SAS, Microsoft, Novell, Check Point, PTC a 1C.

Školicí středisko IBA nabízí kurzy v oblasti IT, obchodování a výuky cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština a čínština). Součástí školicího střediska IBA je také testovací středisko s autorizací Thompson Prometric. Naši zaměstnanci tak mohou skládat certifikační zkoušky z různých předmětů včetně 70 z oblasti IT (Microsoft, Novell, Cisco, Oracle, SAP, Symantec a IBM). Přibližně 25 % zaměstnanců IBA absolvovalo nějaké školení ve školicích střediscích světových IT dodavatelů.

Podpora talentů

IBA Group má zájem na rozvoji, odměňování a podpoře výjimečných talentů. Kromě platů, prémií a školení u předních IT společností provozuje IBA také elektronickou Tabuli cti a publikuje děkovné dopisy klientů adresované jednotlivým zaměstnancům na svém intranetu. IBA zaměstnává lidi různých věkových skupin. Nedávno provedla restrukturalizaci za účelem zvýšení počtu mladých talentovaných lidí na vedoucích pozicích.

Povzbudivá solidarita

Prostřednictvím internetových fór pořádají zaměstnanci IBA sbírky pro děti, které potřebují lékařské ošetření v zahraničí, sbírají podpisy na protest proti vybíjení toulavých psů a koček ve městech a hledají nové domovy pro štěňata a koťata.

Veřejné vzdělávání

Uvědomujeme si, že IT odvětví má významný dopad na celou společnost. Informační technologie vytvářejí prostředí, díky kterému mohou lidé využívat výhod vědeckého a technologického pokroku. Z toho důvodu cítíme jako svou morální povinnost investovat do veřejného vzdělávání, abychom lidi vybavili znalostmi a dovednostmi potřebnými k využívání výhod IT.

IBA sponzoruje od roku 2004 národní studentskou běloruskou soutěž v informatice. Ministerstvo školství Běloruska zaslalo IBA děkovný dopis za přínos k rozvoji státního vzdělávacího systému.

IBA Group má dobré a trvalé vztahy s univerzitami v Bělorusku a České republice.

Zobrazit více

Běloruské univerzity

Naše spolupráce s Běloruskou státní univerzitou (BSU) a Běloruskou státní univerzitou pro informatiku a radioelektroniku (BSUIR) se sídlem v Minsku se dynamicky rozvíjí. Mezi aktivity IBA patří:

 • Přednášky a semináře pro univerzitní studenty vedené předními specialisty IBA
 • Školení univerzitních studentů i pedagogů u IBA
 • Spojený výzkum v oblasti IT
 • Společné konference, semináře a schůzky
 • Výpočetní a síťové vybavení pro univerzitní laboratoře
 • Poskytnutí připojení přes optický kabel k IBA LAN pro autorizované studenty
 • Sponzorství letních studentských konferencí (od roku 2002) a studentských soutěží (od roku 1999)

 IBA Group Laboratory at the Belarusian State University of Informatics and Radio Electronics

Společné laboratoře

V roce 1999 byla zřízena první společná laboratoř IBA-BSU New Information Technologies. Studenti BSU získali možnost vyvíjet aplikace pro vzdělávací účely. V roce 2001 vybavila IBA počítačovou učebnu pro studenty BSU. Tato učebna je průběžně modernizována. V roce 2002 byla zřízena společná výzkumná laboratoř na půdě BSU za účelem zapojení studentů, postgraduálních studentů a pedagogů do výzkumu.

V roce 2008 otevřely IBA Group a fakulta počítačových a síťových systémů BSUIR dvě společné IT laboratoře vybavené 19 a 24 moderními pracovními stanicemi. Laboratoře slouží specializovanému výcviku. V roce 2011 společnost IBA zmodernizovala společné laboratoře IBA-BSUIR a vytvořila Academic Center of IBM Competences. V září 2011 IBA otevřela další IT laboratoř na fakultě informačních technologií a řízení.

IBA and BSU opened an IT Competence Center aimed at raising the level of IT education at the Belarusian State University

V roce 2011 IBA a BSU otevřely IT Competence Center zaměřené na zvýšení IT vzdělávání na Běloruské státní univerzitě. IT Competence Center poskytuje školení v oblasti špičkových IT technologií pedagogům i studentům BSU, a tím přispívá k realizaci následujících programů:

 • univerzitní programy IBM včetně IBM Academic Initiative spuštěné na BSU
 • Vzdělávací program Microsoft zahrnující řadu kurzů z oblasti inovace vzdělávacího procesu (IT Academy, Innovation Centers, MLG, MDAA, E-Learning), licenční programy pro pedagogy i studenty (CASA, MSDN Academic Alliance, Faculty Connection) a podporující studenty a mladé specialisty na soutěžích a konferencích (Imagine Cup, technologie Microsoft v programovací teorii a praxi)
 • Vzdělávací programy s využitím prostředí SAP implementovaného na serverech IBA. Učitelé získávají certifikát SAP Certified — Associate Business Foundation & Integration with SAP ERP 6.0 EHP5
 • Vzdělávací programy pro pedagogy i studenty informačních technologií zaměřené tak, aby tito studenti splňovali požadavky IBA na zaměstnance.

IBA and BSU opened IT Competence Center to provide IT education for BSU lecturers and students IBA and BSU opened IT Competence Center to provide IT education for BSU lecturers and students

Praktická školení

IBA provádí praktická školení v IT oblastech, které IBA potřebuje. Studenti jsou vybíráni na základě pohovorů. Jsou vytvářeny skupiny studentů a absolventů BSU a BSUIR, kteří by chtěli pracovat u IBA. Studijní plán zahrnuje praktickou implementaci studentských projektů. Po absolutoriu získají studenti práci na skutečných projektech IBA. Mezi hlavní oblasti praktického školení studentů IBA patří:

 • IBM System z
 • SAP
 • E-business
 • Metodologie a technologie softwarového vývoje.

Sponzorství

IBA Group je generálním sponzorem studentského týmu Běloruské státní univerzity (BSU) a Běloruské státní univerzity informatiky a radioelektroniky (BSUIR), který se účastní mezinárodní soutěže vysokých škol v programování pořádané organizací ACM (ACM International Collegiate Programming Contest). V roce 2004 tým BSUIR vyhrál zlatou medaili na 28. mistrovství International Collegiate Programming Contest. Tým se umístil v první trojici z více než 3000 týmů a překonal studenty z MIT a Harvardu. V roce 2008 získal tým BSU bronzovou medaili na mistrovství. Pavel Mandrik, děkan Fakulty aplikované matematiky a informatiky na Běloruské státní univerzitě (BSU), zaslal IBA děkovný dopis za sponzorování týmu BSU.

V roce 2012 týmy Běloruské státní univerzity (BSU) a Běloruské státní univerzity pro informatiku a radioelektroniku (BSUIR) získaly stříbrnou a bronzovou medaili na 36. mistrovství ACM ICPC. Boris Nikulshin, BSUIR prorektor pro vzdělávání a informatiku, zaslal IBA děkovný dopis za podporu při přípravě týmu na olympiádu v programování.

BSUIR poskytuje IBA metodologickou a finanční asistenci při organizování letních škol „Moderních informačních technologií“ a konferencí „Dálkové studium jako vzdělávací prostředí století“ pro studenty a postgraduální studenty. Od roku 2009 poskytuje IBA asistenci týmu BSUIR, který se podílí na mezinárodní soutěži v programování KPI-OPEN.

Od roku 2010 je IBA primárním sponzorem týmu BSUIR v soutěži Collegiate Programming Championship.

Naše spolupráce se Státní univerzitou v Gomelu (GSU) zahrnuje:

 • Laboratoř korporátních informačních systémů na fakultě automatizovaných systémů zpracování informací, která slouží ke společnému výzkumu v oblasti Lotus Notes a dalších systémů.
 • Vědecké a výzkumné laboratoře pro matematickou a fyzikální fakultu.
 • Společné specializované kurzy pro Java EE, Lotus, DB2, UNIX, SAP a .Net
 • Školení studentů v IBA Gomel
 • Společný vědecký výzkum.

IBA Gomel dokazuje svou snahu být sociálně odpovědnou firmou tím, že poskytuje talentovaným studentům finanční pomoc.

 • Počítačové a síťové vybavení pro společné laboratoře IBA-Gomel a gomelské univerzity
 • Poskytnutí připojení přes optický kabel k IBA-Gomel LAN pro autorizované studenty
 • Poskytování softwaru univerzitám za zvýhodněné ceny
 • Sponzorství letních studentských vědeckých konferencí.

Univerzity v České republice

IBA CZ spolupracuje s následujícími univerzitami:

 • Karlova univerzita v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze (Fakulta elektrotechnická)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze (Fakulta informatiky a statistiky)
 • Masarykova univerzita (Fakulta informatiky)
 • Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta aplikovaných věd)

Oblasti spolupráce

 • Organizace stáží pro studenty a absolventy
 • Účast na globálním vzdělávacím prostředí
 • Organizace prezentací a workshopů pro studenty a účast na veletrzích pracovních příležitostí
 • Školení v oblasti softwarového inženýrství
 • Odborný dohled při zpracování diplomových prací a poskytování oponentur a posudků
 • Účast na technických kurzech včetně těch týkajících se nejmodernějších technologií ve vývoji softwaru.

IBA CZ Conducts Software Summer Camp

IBA CZ Conducts Software Summer Camp

Vztahy ke komunitě

IBA Group se snaží přispívat k udržitelnému rozvoji komunit, ve kterých působí, a zlepšovat v těchto komunitách kvalitu života. Naši zaměstnanci tak mohou být na svou společnost hrdi a mohou se soustředit na svou vlastní roli v životě komunity.

IBA pravidelně podporuje místní sociálně-pedagogické středisko, dětský domov, Běloruské sdružení zrakově postižených, středisko sociálních služeb a středisko pro mimoškolní aktivity v Minsku.

Zobrazit více

  IBA Group organizes celebration of International Children's Day for orphans and children living in adoptive families. IBA Charity Event for Kids “I Paint Summer”

IBA se zapojila do charitativních akcí v rámci programu „Rejoice at Life“, běloruské charitativní nadace „Pro děti z Černobylu“. Centrální myšlenkou programu je zapojit handicapované děti do nejrůznějších oblastí života. Doufáme, že počítače, které naše společnost pro tento program věnovala, poskytnou dětem s postižením lepší možnosti pro vzdělávání.

IBA Charity Event for Kids “I Paint Summer” IBA Charity Event for Kids: Wild West Summer Party

Kromě toho IBA Web Design Studio spolupracuje s běloruskou charitativní nadací „Dotek života“. Společnost IBA zdarma vytvořila webové stránky nadace a nastavila a nakonfigurovala na nich běloruský systém online plateb EasyPay, aby lidé mohli zasílat příspěvky přes internet.

On New Year's Eve, IBA conducted charity events for Belarusian children at risk. IBA conducts charity events for Belarusian children at risk.

Mezi další charitativní akce IBA patří např. dary pro veterány druhé světové války, děti z dětského útulku v Minsku #3, dětského domova v Minsku #4, dětského útulku #3 regionu Myadel, pro sociálně-pedagogické středisko minského Sovětského okrsku a oblasti Lahojsk, pro školu mentálně retardovaných dětí v regionu Pinsk.

 IBA congratulates World War 2 veterans IBA congratulates World War 2 veterans

Green IT

Green IT (ekologické IT) má pro IBA klíčový význam. Vývojová střediska IBA jsou umístěna v zemích, které nejsou bohaté na nerostné suroviny. Z toho důvodu se snažíme efektivně využívat elektrickou energii.

Část CSR společnosti IBA věnovaná Green IT obsahuje následující zásady:

Zobrazit více
 • Nakupovat pouze taková zařízení, která opravdu potřebujeme
 • Šetřit papírem (automatizace workflow a společné tiskárny pro několik podlaží)
 • Používat nástroje správy napájení pro monitory a pevné disky
 • Efektivně využívat stávající zařízení
 • Nahrazovat zastaralé vybavení novým a efektivnějším podle plánu
 • Zavádět technologie nové generace.

IBA Eco City IBA promotes safe disposal of batteries

V roce 2009 zvítězila společnost IBA v běloruské soutěži Značka roku v kategorii Sociálně zodpovědná značka. Společnost IBA byla jmenována Nejlepším zaměstnavatelem a byla jí udělena zlatá medaile a čestný diplom.

V roce 2011 se IBA Group zařadila mezi finalisty cen European Outsourcing Association Awards v kategorii Award for Corporate Social Responsibility. Kromě toho získala IBA Group ocenění The Best Employer of the Year 2011 organizace Institute of Certified Financial Managers (ICFM).

V roce 2011 se IBA Group umístila v žebříčku The Best Companies to Work for in Belarus (Nejlepší zaměstnavatel roku 2011). Podle názoru odborníků zvítězila IBA v kategorii The Best IT Company to Work for (50+ employees) a obsadila třetí místo v kategorii The Best Company to Work for (250+ employees) (Nejlepší IT zaměstnavatel nebo Nejlepší IT společnost, pro kterou můžete pracovat (s více než 50 resp. 250 zaměstnanci).

V roce 2016 IBA Group zvítězila v kategorii Award for Corporate Social Responsibility (CSR) ceny GSA (The Global Sourcing Association) Awards, dříve jmenovaný EOA (The European Outsourcing Association) Awards. IBA Group předložila projekt Podpora IT u osob se zdravotním postižením v Bělorusku, který realizoval IBA Institut, člen IBA Group.

CSR REPORT

V roce 2015 IBA Group připravila zprávu o společenské odpovědnosti podniku (CSR) za rok 2014 a předložila ji k externímu auditu. V roce 2017 IBA Group do zprávy o společenské odpovědnosti podniku začlenila také výsledky za roky 2014-2016. Externí audit vycházel z následujících norem a kritérií:

 • Iniciativa Global Compact realizovaná pod záštitou Organizace spojených národů
 • Norma ISO 26000
 • Požadavky organizace Global Reporting Initiative (GRI) a normy AA1000
Zobrazit více

Hlavní zohledňovaná hlediska zprávy IBA Group o společenské odpovědnosti podniku: ekonomická výkonnost, přítomnost na trhu, nepřímý ekonomický dopad, energie, odpadní vody a odpady, produkty a služby, celkový dopad, mechanismy vyřizování stížností v oblasti ochrany životního prostředí, zaměstnávání, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, školení a vzdělávání, mechanismy vyřizování stížností v oblasti pracovních postupů, mechanismy vyřizování stížností v oblasti lidských práv a označování výrobků a služeb. Zpráva o společenské odpovědnosti podniku se týká následujících kategorií: společenské ukazatele (podkategorie: společnost, lidská práva a odpovědnost za produkty), environmentální ukazatele a ekonomické ukazatele.

Daná zpráva obsahuje standardně zveřejňované informace dle pokynů GRI pro reporting v oblasti udržitelnosti. Níže uvedená tabulka obsahuje seznam standardně zveřejňovaných informací a jejich umístění ve zprávě IBA Group o společenské odpovědnosti podniku.

Obecné standardně zveřejňované informacePopisStrana
G4-1Strategie a analýzy 1-2
G4-3 to G4-9, G4-13 Organizační profil 2-4
G4-16 Závazek vůči externím iniciativám  4
G4-17 to G4-19 Hlavní zohledňovaná hlediska a hranice  4-5
G4-24 to G4-26 Angažovanost zainteresovaných osob  5
G4-28, G4-30 to G4-31 Profil zprávy  6
G4-32 Index obsahu GRI  6-7, 33
G4-33 Zajištění  7
G4-34, G4-38 Řízení  8-9
G4-42 Role nejvyššího orgánu v oblasti řízení při stanovování účelu, hodnot a strategie  9
G4-43 Kompetence a hodnocení výkonnosti nejvyššího orgánu v oblasti řízení  9
G4-47 Role nejvyššího orgánu v oblasti řízení při řízení rizik  9-10
G4-49 to G4-50 Role nejvyššího orgánu v oblasti řízení při hodnocení ekonomické, environmentální a společenské výkonnosti  10-11
G4-56 to G4-58 Etika a integrita  11-13
G4-DMA Generické zveřejňované informace o přístupu managementu  13-15
G4-EC1, G4-EC4 Hledisko: ekonomická výkonnost  15
G4-EC5 Hledisko: přítomnost na trhu  15
G4-EC7 to G4-EC8 Hledisko: nepřímé ekonomické dopady  15-16
G4-EN3 Hledisko: energie  16
G4-EN23 Hledisko: odpadní vody a odpady  16
G4-EN27 Hledisko: výrobky a služby  17
G4-EN31 Hledisko: celkový dopad  17
G4-EN34 Hledisko: mechanismy vyřizování stížností v oblasti životního prostředí  18
G4-LA1 to G4-LA3 Hledisko: zaměstnávání  18-21
G4-LA6 Hledisko: bezpečnost a ochrana zdraví při práci  21
G4-LA10 Hledisko: školení a vzdělávání  21-23
G4-LA13 Hledisko: rovné odměňování žen a mužů  23
G4-LA16 Hledisko: mechanismy vyřizování stížností v oblasti pracovních postupů  23-24
G4-HR12 Hledisko: mechanismy vyřizování stížností v oblasti lidských práv  24-31
PR5 Hledisko: označování výrobků a služeb  31-32

Zpráva byla zařazena do databáze zveřejňovaných informací o oblasti udržitelnosti (Sustainability Disclosure Database).

Po kliknutí se v plné velikosti zobrazí osvědčení potvrzující, že IBA Group úspěšně prošla hodnocením nezávislého orgánu:

IBA Group CSR Evaluation Certificate

 Zobrazit zprávu IBA Group o společenské odpovědnosti podniku (CSR) za období 2014-2016

Díky úsilí IBA Group v oblasti CSR se těšíme vysoké angažovanosti zaměstnanců, věrnosti klientů i optimistickým vyhlídkám do budoucna.

© 1993-2018 IBA Group a.s.