Kontakt

Program pro prodejce

IBA Group se snaží rozšiřovat své působení na mezinárodním trhu prostřednictvím budování obchodní partnerské sítě. Máme zájem o tvorbu různých typů partnerství včetně technologických partnerství, obchodních partnerství a partnerství v oblasti vzdělávání. Kontaktujte nás a projednáme program partnerství, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Partnerský program pro prodejce

Náš partnerský program pro prodejce je koncipován tak, aby zkombinoval rozsáhlou technologickou odbornost IBA Group s odborností a zkušenostmi partnerů v oblasti prodeje i jejich zavedenými distribučními kanály, z čehož budou profitovat obě strany. Své prodejce finančně odměňujeme a poskytujeme jim okamžitou technickou podporu. Na základě toho vytváříme dlouhodobá a oboustranně výhodná partnerství. Spolupracujeme s fyzickými osobami, soukromými podniky, korporacemi i dalšími právními subjekty.

Přidáte-li se k našemu partnerskému programu pro prodejce, budete moci využívat následujících výhod:

  • Můžete získat provizi z každého úspěšného doporučení, které vyústí v kontrakt pro IBA Group.
  • Dosahujte neomezených zisků. Vaše odměna závisí na míře vaší aktivní účasti. Čím víc času věnujete rozvoji perspektivních obchodních kontaktů a správě vztahů s klienty, tím větší bude váš profit. Tento program se pro vás může stát dlouhodobým zdrojem příjmů.
  • Zvyšte hodnotu svých stávajících vztahů se zákazníky rozšířením svého portfolia o nabídku kvalitních a nákladově efektivních služeb v oblasti vývoje softwaru.

Uzavřete-li s námi partnerství, získáte přístup k více než 23letým odborným zkušenostem 2500 IT profesionálů rozmístěných po celé zeměkouli.

Poskytneme vám marketingovou i prodejní podporu včetně poradenských služeb a marketingových materiálů. Máme vyčleněný rozpočet na pokrytí vašich cestovních výloh a nákladů na marketing a prodej, pokud pro nás budete obchodovat.

Přidejte se k našemu partnerskému programu pro prodejce a zvyšte své zisky! Jsme flexibilní a přístupní různým formám spolupráce. Chcete-li podrobněji projednat možnosti partnerství, vyplňte prosím následující formulář. Brzy se vám ozve náš zástupce.

Jméno:* Příjmení:* Ulice 1: Ulice 2:Město:* Stát:* PSČ:*Země:*Kontaktní telefon:Kontaktní email:* O čem si přejete jednat:*Poznámky:*

 

© 1993-2018 IBA Group a.s.