Finančnictví

K poskytování pokročilých služeb a řešení pro klienty ze sektoru bankovnictví a pojišťovnictví využívá IBA Group dlouholeté zkušenosti z oblasti digitálního bankovnictví, firemního a retailového bankovnictví, analytiky, řízení infrastruktury IT a zakázkového vývoje.

Digitální bankovnictví

Mobilní a internetové bankovnictví IBA

Internetová a mobilní řešení IBA Group pro oblast bankovnictví jsou využívána v mnoha bankách. Tato řešení nabízejí následující funkce:

 • bezpečné bankovní transakce na internetu nebo na mobilních zařízeních,
 • převody finančních prostředků mezi účty,
 • směnárenské služby,
 • výpisy z účtu,
 • transakční historie,
 • transakční šablony,
 • zablokování/odblokování účtů,
 • notifikace prostřednictvím SMS, e-mailu či sociálních sítí.

IBA Group dále poskytuje služby týkající se automatizace tzv. front office, middle office a back office u bankovních subjektů a dále služby v oblasti aktivního a pasivního řízení portfolia, řízení likvidity, řízení financování, řízení rizika, cash flow managementu a správy aktiv.

Mobilní klienti

IBA Group se opírá o rozsáhlé zkušenosti v oblasti vývoje mobilních aplikací, například Smart Banking Application či Common Mobile Client, které využívají komplexní základní systémy a jsou kompatibilní s populárními mobilními platformami. Daná řešení jsou využívána v Jihoafrické republice, Nigérii, Ghaně, Botswaně, Namibii, Zimbabwe a v dalších afrických zemích.

IBA Group rovněž nabízí modernizované věrnostní bankovní řešení pro uživatele mobilních zařízení.

Podnikové portály

IBA Group vyvíjí podnikové portály pomocí technologií IBM WebSphere Portal a Liferay. Příkladem portálového řešení je firemní portál v největší bance v Bělorusku s více než 500 000 aktivními návštěvníky, až 300 000 přihlášeními za den a 40 úspěšnými platbami za sekundu ve špičce.

Řešení EAM

Řešení IBA EAM se opírá o produkt IBM Maximo a je určeno ke správě různých podnikových aktiv. Součástí tohoto řešení je prvek IBA geoMarker, který poskytuje mapovou vizualizaci vzdálených aktiv.

Robotická automatizace bankovních procesů

IBA Group toto řešení realizovala na žádost jihoafrické banky. Mezi základní funkce patří následující prvky:

 • digitalizace a inteligentní rozpoznávání textů v papírových dokumentech,
 • automatizované zadávání dat,
 • kontrola úplnosti a konzistence,
 • validace,
 • kognitivní technologie a strojové učení.

Automatizace bankovních operací

Řešení automatizující každodenní práci pracovníků banky bylo nasazeno na 750 pobočkách v Jihoafrické republice a Namibii.

Firemní a investiční bankovnictví

IBA Group rozšířila funkcionalitu a zlepšila výkonnost řešení Business Online dle obchodních požadavků divize firemního a investičního bankovnictví přední jihoafrické banky.

 Retailové bankovnictví

Oblastí bankovnictví se IBA Group zabývá již dvacet let. Ve svých začátcích společnost působila jako vývojář softwaru a distributor hardwaru a následně jako distributor s přidanou hodnotou. Nyní se profiluje jako výrobce proprietárních samoobslužných zařízení a souvisejícího softwaru:

 

Currency exchange terminal IBA Payment Terminal

IBA Group ovládá 85 procent běloruského trhu platebních terminálů. Řešení IBA jsou využívána rovněž v Rusku, Kazachstánu a dalších zemích SNS.

Sítě retailového bankovnictví dodávané společností IBA Group jsou založeny na platebním systému IBA. Platební systém IBA spojuje samoobslužné terminály se serverem IBA pro platby / mobilní bankovnictví / internetové bankovnictví a zpracovatelským centrem banky.

Firemní bankovnictví

Mezi řešení IBA Group pro firemní klientelu patří aplikace správy podnikového obsahu (ECM), řízení obchodních procesů (BPM) a řízení vztahů se zákazníky (CRM).

Online Repository of Client Documents

Jednotný úvěrový proces

Aplikace pro správu jednotného úvěrového procesu v české úvěrové bance. Architektura a specifikace pro jednotnou žádost o úvěr. Integrace v rámci procesů banky (IBM FileNet P8).

ECM a elektronická správa dokumentů (EDM)

Služby využívající řešení IBM FileNet, IBM Notes/Domino a software s otevřeným zdrojovým kódem.

Proprietární řešení Chancellor shrnuje zkušenosti IBA Group získané v oblasti EDM/ECM od roku 1998. Toto řešení IBA Group automatizuje obchodní procesy v organizacích ve všech odvětvích, včetně bank.

Oracle Siebel CRM představuje nejkomplexnější řešení CRM na světě a organizacím pomáhá nejen dosáhnout maximální výše tržeb i zisků, ale také zajistit pozitivní zákaznickou zkušenost ve všech prodejních kanálech.

Výhody

 • Zjednodušení procesu sledování tisíců produktů v různých katalozích a systémech
 • Poskytování rychlejších, kvalitnějších a efektivnějších zákaznických služeb
 • Řešení pro vývoj, nasazení (deployment), diagnostiku, integraci, výkonnost a mobilní služby.

Služby

 • Front office: prodej, marketing, technická podpora a řízení vztahů
 • Back office: analytika a řízení objednávek a lidských zdrojů (HR)
 • Integrace s aplikacemi, databázemi a uživatelskými rozhraními klienta.

V rámci finančního sektoru realizovala IBA Group řadu projektů vývoje na míru, například projekty týkající se údržby a migrace. Celkový proces vývoje softwaru se opírá o metodiku CMMI Level 4 a příslušné certifikáty ISO.

Analytika

IBA Group poskytuje řešení v oblasti obchodní analytiky založená na osvědčených platformách od renomovaných světových společností, například IBM, SAP, Oracle, Tableau, Qlik, Informatica a Pentaho. Na základě dat určité bankovní operace může vedoucí pracovník banky získat představu o aktuálním dění a následně provést prognózu, zvýšit výkonnost (CPM) a řídit rizika.

Mezi naše služby v oblasti analytiky patří například:

 • konfigurace a podpora infrastruktury BI/DWH/CPM,
 • audit, optimalizace výkonnosti a migrace stávajících řešení BI/DWH/CPM,
 • vzdělávací programy pro různé platformy BI/DWH/CPM,
 • poradenství se zaměřením na metodiku plánování a rozpočtování, návrh klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), manažerské účetnictví a prediktivní analytika.

Níže uvádíme příklady projektů v oblasti analytiky, které IBA Group realizovala pro bankovní klienty.

Planning and budgeting systems for BelVEB

Corporate Data Warehouse for BelVEB Bank

Financial Planning and Budgeting System for Alfa-Bank Belarus

Data Warehouse & Information System for Alfa-Bank

Software for Self-Service Equipment Analysis

Pojišťovnictví

Vývoj softwaru a podpora pro pojišťovnu

IBA Group zajistila vývoj softwaru a podporu pro významného dodavatele softwarových produktů a poradenských služeb v oblasti pojišťovnictví, včetně aplikací pro správu pojistných produktů, účtů pojišťovacích agentů a smluv s agenty, a kalkulaci cash flow.

Podpora aplikací v oblasti pojišťovnictví

IBA Group poskytla údržbu a podporu pro sadu aplikací pro pojišťovnictví, které jsou využívány v předním rakouském pojistném fondu.

Pro subjekt Slovenská poisťovňa, přední pojišťovnu ve střední Evropě, IBA vytvořila zaměstnanecký portál spojený s intranetovým řešením. IBA také realizovala robustní tiketovací systém a jednotné prostředí pro správu změnových požadavků pro českou Komerční pojišťovnu, která je součástí skupiny Société Générale.

Zkušenosti IBA Group v oblasti IT technologií spolu s odbornými znalostmi vertikálního sektoru nám umožňují poskytovat integrovaná řešení, která klientům pomáhají zvýšit efektivitu. Jako poskytovatel služeb v oblasti IT disponující optimalizovanými obchodními procesy IBA Group rovněž plánuje další inovativní řešení pro finanční sektor.

Zobrazit více:

Případové Studie

Produkty a Řešení

Klientské Reference

Informační a platební systémy

 

© 1993-2019 IBA Group a.s.