Ropa a zemní plyn

IBA Group se podílí na projektech řízení a archivace obchodních procesů pro ropné a plynárenské společnosti. Pro představu o odborných znalostech, které vám můžeme nabídnout, uvádíme stručné popisy našich nedávných projektů v oblasti ropného a plynárenského průmyslu.

Gazprom transgaz Belarus, dodavatel zemního plynu s více než 6500 zaměstnanci

Klient využíval zastaralou strukturu IT a řadu heterogenních informačních databází, což mělo negativní dopad na ovladatelnost a vedlo rovněž k účetním problémům. Pomocí pokročilého databázového systému SAP HANA a řešení HANA Business Suite vytvořila IBA Group jednotný účetní systém pro správu finančních výsledků organizace se zhruba 1800 uživateli systému SAP. Další řešení založené na systému SAP bylo realizováno pro řízení lidských zdrojů a mzdového účetnictví. Daný projekt byl zahájen v roce 2012 a stále je u něj poskytována podpora.

Belarusneft, dodavatel ropy s více než 22 000 zaměstnanci

IBA Group vyvinula metodiku pro správu kmenových dat (Master Data Management) a implementovala také příslušný systém. Dřívější pokusy o implementaci řešení SAP nebyly úspěšné z důvodu neochoty klienta opustit starší finanční aplikaci. IBA Group proto vytvořila metodiku pro správu kmenových dat a kritéria pro čištění dat. Následně jsme navrhli a realizovali řešení pro správu kmenových dat, scénáře Plan to Procure, Procure to Pay a Material Distribution, scénáře Idea to Plan a Plan to Build pro investiční program klienta, obchodní analytiku a reporting dle konkrétních potřeb klienta a migraci systému SAP ERP (který využíval řešení Oracle DB) na systém SAP ERP EHP7, založený na systému SAP HANA. Počet kmenových materiálových záznamů se tak snížil z 250 000 na 80 000 a objem skladových zásob byl redukován o 30 %. Výroční zprávu o obratu materiálů tak lze vygenerovat za méně než 20 sekund, oproti 20 hodinám u staršího systému. Díky centralizované správě dat bylo možné trojnásobně snížit množství dat zadávaných manuálně.

Pomocí systému SAP ERP byly procesy řízení zásob, včetně žádostí, plánování, smluv a přepravy, automatizovány u 25 poboček v Bělorusku, Rusku a dalších zemích. IBA Group integrovala aplikace se sedmi externími informačními systémy klienta, včetně vedení účetnictví, výroby a jiných technologických systémů.

IBA Group dále automatizovala řízení investičních programů a projektů investiční výstavby.

Gazprom Neft, významný dodavatel ropy a zemního plynu a zpracovatel ropy

IBA Group provedla úpravu integrovaného elektronického archivu a pro ukládání smluvní dokumentace do tohoto archivu vyvinula příslušnou funkcionalitu. Dále byla zavedena řada funkčních vylepšení, například správa žádostí o vydání elektronických dokumentů či o přístup k těmto dokumentům, generování zpráv či obohacení o prvek Data Volley.

IBA rovněž poskytuje podporu a vývoj pro systém správy dokumentů, který využívá vlastník a provozovatel mezinárodních ropovodů MERO ČR.

IBA Group dále poskytuje proprietární mobilní řešení pro automatizaci sledování majetku, včetně zařízení, sítí a dalších prostředků ropných a plynárenských společností. Popis řešení Asset Walker najdete na stránce věnované produktům a řešením v oblasti správy majetku.

© 1993-2019 IBA Group a.s.