Další vertikální trhy

IBA Group se neomezuje na určité sektory či odvětví a neustále rozšiřuje své odborné znalosti v rámci vertikálních trhů. Služby IBA Group tak můžete využít ve všech případech, kdy je vaším cílem optimalizace a automatizace operací v oblasti obchodu, zdravotnictví či obchodních služeb nebo v jiných sektorech. Mezi naše hlavní a dlouhodobé priority dále patří e-government.

IBA Group se podílí na implementaci systému integrovaného řízení zakázek (Integrated Contract Management – ICM) pro významný globální subjekt v oblasti IT. Jedná se o webový informační systém, který shromažďuje finanční a zdravotnické informace související se zakázkami. Dané informace systém čerpá z různých zdrojů, například z nástrojů projektového řízení, pohledávek, účetních knih, zákaznických fakturačních systémů a objednávek a faktur třetích osob.

IBA Group vyvinula systém státních bibliografických informací (SBI), který je součástí projektu státního programu informatizace Běloruska E‑Belarus.

E-daňový systém vyvinutý společností IBA Group umožňuje centralizované účtování daní a poplatků a dále automatizaci interakce nejen mezi daňovými poplatníky a daňovými orgány, ale také mezi daňovými subjekty a dalšími orgány státní správy a státem řízenými organizacemi.

IBA Group vytvořila centrální datový sklad celních informací. V návaznosti na studii proveditelnosti IBA Group vyvinula prototyp a následně také realizovala plnohodnotný datový sklad pomocí řešení Business Objects.

IBA Group vyvinula mobilního klienta pro zjednodušení zpracování a schvalování dokumentů u velké maloobchodní organizace. Mobilní klient je úzce spojen se systémem workflow backendových dokumentů založeným na softwaru IBM FileNet, a koncovým uživatelům tak nabízí nové nástroje pro práci s firemními dokumenty.

E-Auction je elektronický obchodní portál pro internetový prodej ropných a chemických produktů a dalšího zboží. IBA Group vyvinula systém pro záznam informací přicházejících od tuzemských a zahraničních firem, správu daných informací a optimalizaci rozložení zdrojů.

Další informace o projektech, které IBA Group realizovala v daných odvětvích, najdete v podsekcích Zdravotnictví, Obchod, Státní správa a Služby v rámci sekce Případové studie na našich webových stránkách.

© 1993-2019 IBA Group a.s.