Přeprava a logistika

V odvětví přepravy a logistiky získala IBA Group zkušenosti díky proprietárním řešením a projektům na míru. Společnost realizovala řadu projektů migrace ze starších systémů a dále projektů zaměřených na automatizaci obchodních procesů, včetně pracovních postupů (workflow), nákladní přepravy, správy vozového parku, výběru jízdného, ​​účetnictví a řízení lidských zdrojů.

IBA Group vyvinula systém výběru jízdného pro městskou hromadnou dopravu v Minsku. Systém Automated Fare Collection (AFC) navržený společností IBA Group je podobný systému karty Oyster využívaný v Londýně. IBA Group ovšem propojila prodejní místa (POS), validátory karet a papírových jízdenek, terminály revizorů, palubní počítače a software. Veškerá data proudí do centra zpracování dat, což klientovi umožňuje analyzovat osobní přepravu, provoz zařízení a další procesy. V některých případech mohou být tyto údaje stejně cenné jako samotný systém AFC. V roce 2015 systém AFC získal ocenění „nejlepší vertikální řešení roku“ v soutěži European IT &Software Excellence Awards pořádané organizací IT Europa a probojoval se také do finále soutěže European Outsourcing Association Awards.

IBA Group spolupracuje s železničními organizacemi Běloruska, Kazachstánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu a poskytuje pokročilá softwarová a hardwarová řešení pro automatizaci řízení nákladní přepravy, workflow, správy dat, CRM a reportingu.

Systém analýzy informací pro řízení železniční nákladní přepravy (Information Analysis System to Manage Railway Cargo Transportation) nabízí podporu pro manažerská rozhodnutí týkající se veškerých technologických procesů Běloruských drah. Mezi spravované prvky patří automobily, vlakové soupravy, lokomotivy, kontejnery a jejich personál. Systém rovněž zahrnuje subsystémy pro tvorbu a výpočet klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), stanovování výkonnostních norem, automatizaci spotřeby pohonných hmot a elektřiny i související účetnictví a koordinaci plánování. Výsledné zprávy pak pomáhají zlepšovat efektivitu železničních divizí.

Pro Běloruské dráhy IBA Group s využitím systému SAP realizovala jednotný systém řízení financí a zdrojů (Unified Finance and Resource Management System – UFRMS), který optimalizoval obchodní procesy a spojil více softwarových aplikací do jednoho finančního, personálního a zdrojového systému. IBA Group rovněž vyvinula a uvedla subsystém Forwarder (s využitím řešení SAP Enterprise Portal), rozpočtovou a finanční aplikaci sjednocující více než 2000 podniků a dále subsystémy pro konsolidaci a zasílání výpisů z účtů, účetnictví a řízení nákladní přepravy, účetní šablony, řízení lidských zdrojů, personální a mzdové účetnictví a řízení materiálových a technických dodávek.

Pro Běloruské dráhy IBA Group dále realizovala celostátní systém BI. Dané analytické nástroje využívá přibližně 200 zaměstnanců a denně je zpracován až jeden milion nových informací.

Od roku 2011 IBA Group realizuje řadu projektů pro jednoho z největších kontejnerových přepravců na světě s cílem automatizovat námořní logistiku, včetně řízení kvality oprav poskytovaných opravárenskými podniky, rámce pro veškeré platformy pro vývoj mobilních aplikací a mobilní aplikace Container Tracing pro sledování kontejnerů.

Dalším významným klientem IBA Group v oblasti logistiky je přední globální IT společnost. IBA Group pro tento subjekt vyvinula globální logistický portál a globální logistický systém pro řízení dodávek, fakturace, celních operací, sledování a dalších obchodních procesů. Globální logistický systém sjednotil dřívější aplikace mezinárodní distribuční datové výměny a distribučního logistického systému (DLS).

Více informací o projektech IBA Group v odvětví dopravy a logistiky najdete na webových stránkách IBA Group – sekce Případové studie, podsekce Přeprava.

© 1993-2019 IBA Group a.s.