Veřejné služby a energetika

IBA Group má rozsáhlé zkušenosti s realizací systémů řízení obchodních procesů (BPM), správy podnikového obsahu (ECM) a plánování podnikových zdrojů (ERP) u významných energetických subjektů. U organizací působících v odvětví energetiky společnost rovněž optimalizovala a automatizovala klíčové podnikové funkce.

Od roku 2009 IBA Group spolupracuje s meziregionální distribuční společností MRSK Urala, provozním subjektem, který přepravuje energii pomocí elektrických sítí (0,4–110 kV) a zajišťuje technologické napojení na elektrické sítě v uralské oblasti (Rusko).

Ve spolupráci s tímto klientem IBA Group vytvořila systém, který řídí investice a investiční výstavbu, a dále pak systém pro řízení finančních a ekonomických aktivit s využitím produktu SAP ERP a systém kontroly oprav založený na řešení SAP EM, jehož účelem je zajistit řízení technického servisu a údržby. Mimoto byl nasazen systém paralelního účetnictví, který splňuje mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS).

IBA Group automatizovala proces technického napojení firem a organizací na energetické sítě využívající řešení IBM FileNet. Daná aplikace zajišťuje následující procesy:

  • tvorbu aplikací pro technické připojení,
  • sledování stavu dokumentů,
  • vyhledávání,
  • tvorbu manažerských reportů o technickém připojení,
  • integraci se systémem SAP a dalšími informačními systémy prostřednictvím webových služeb.

Na základě systému SAP ERP vyvinutého pro společnost MRSK Urala provedla IBA Group konsolidaci systémů řízení finančních a ekonomických aktivit a nasadila systém řízení investic a odpovědnosti v ruském distribučním subjektu Jekatěrinburgskaja elektrosetevaja kompanija.

Ve velkém běloruském energetickém podniku IBA Group dále realizovala systém technického a ekonomického plánování. Jedná se o systém pro analýzu dat založený na technologii OLAP, který automatizuje celkový životní cyklus distribuovaného firemního plánování v rámci podniku. Daný systém rovněž zajišťuje situační modelování a reporting (investiční rozpočet, výdajový rozpočet atd.) i další faktickou analýzu správy odchylek.

Jako subdodavatel IBA realizovala řešení, které integruje datové schránky se službou File Service a systémy IBM FileNet pro ČEZ, největší energetickou skupinu v České republice a střední Evropě.

Více informací o zkušenostech IBA Group v odvětví veřejných služeb najdete na webových stránkách IBA Group – sekce Případové studie, podsekce Veřejné služby.

© 1993-2019 IBA Group a.s.