IBA Group podepsala dohodu o udržitelnosti podnikání

28. listopadu podepsala skupina IBA dohodu o spolupráci sociálně odpovědných organizací Běloruska při realizaci projektů CSR.

Místní sociální fond Fond Dobra, který působí jako Úřad OSN pro globální spolupráci v Bělorusku, uspořádal v Minsku oficiální ceremoniál podepsání dohody o spolupráci sociálně odpovědných organizací Běloruska při realizaci projektů CSR. Smlouvu jménem společnosti IBA Group podepsal Sergei Akoulich, generální ředitel IBA IT Park a místopředseda představenstva společnosti IBA Group.

Podle Úřadu OSN pro globální koncepci v Bělorusku je cílem akce povzbudit a ocenit podniky, které jsou ochotny realizovat projekty v oblasti udržitelnosti a sociální odpovědnosti (CSR) v Bělorusku, jednotlivě nebo ve spolupráci s ostatními účastníky trhu a s Úřadem OSN pro globální spolupráci.

Ceremoniálu se zúčastnili nejvyšší představitelé Rozvojového programu OSN (UNDP) v Bělorusku, zástupci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva hospodářství, Ministerstva informací a Ministerstva práce a sociální ochrany a společně se zástupci více než 40 mezinárodních i regionálních podniků.

Sergei Akoulich k události uvedl: „IBA Group podporuje deset zásad UN Global Compact a její dodržování udržitelnosti se odráží ve strategii společnosti. Udržitelnost znamená pro nás jednat v nejlepším zájmu našich zaměstnanců, zákazníků, komunit a společnosti. Jako signatář dohody o udržitelnosti podnikání znovu potvrzujeme náš závazek dodržovat zásady společenské odpovědnosti v podnikání.

Dále řekl, že „zapojení do programu OSN umožní společnosti IBA Group dosáhnout výraznějších a viditelnějších výsledků udržitelnosti prostřednictvím cílené konsolidace s kolegy z podnikatelské sféry. Kromě toho, při využívání svých profesionálních znalosti IT v dnešním digitálním světě, si mnozí z našich zaměstnanců uvědomují potřebu osobně se zapojit do sociálně odpovědných projektů a iniciativ.“

Druhá polovina akce byla věnována spolupráci mezi sociálně odpovědnými společnostmi a běloruskými médii při propagaci projektů CSR. Diskuse u kulatých stolů s názvem CSR: Perspektivy podnikání a médiích vedla k přijetí dokumentu, který reguluje a podporuje konzistentní, časté a rozsáhlé pokrytí projektů CSR v běloruských médiích.

Smlouvu jménem společnosti IBA Group podepsal Sergei Akoulich, generální ředitel IBA IT Park a místopředseda představenstva společnosti IBA Group

Skupina IBA Group podepsala dohodu o spolupráci sociálně odpovědných organizací Běloruska při realizaci projektů CSR

  • RssRss
  • Google+Google+
  • FacebookFacebook
  • LinkeInLinkeIn
  • TwitterTwitter
  • YouTubeYouTube
  • XingXing
  • PinterestPinterest
© 1993-2019 IBA Group a.s.