Zahájení činnosti IBA Data Center

V listopadu 2015, po schválení nového obchodního projektu IBA IT Park dozorčí radou běloruského High-Tech Parku, bylo otevřeno nové středisko zpracování dat IBA Group.

Mezi hlavní služby nabízené IBA Data Center patří hosting informačních systémů, archivace, zálohování a obnovení dat. Použití vysoce výkonných virtuálních prostředků je zárukou dostupnosti těchto systémů v řádu 99,95 až 99,982 % po celý rok v závislosti na SLA (dohoda o kvalitě služby).

Kromě toho je IBA Data Center platformou pro prodej vlastních hotových řešení IBA dodávaných formou SaaS (software jako služba), a také platformou pro vývoj přizpůsobených řešení a jejich nasazení v rámci infrastruktury IBA Group. Zákazníci IBA tak nemusejí investovat do softwaru ani hardwaru a současně jim IBA zaručuje vysoký výkon aplikací a plnou shodu s definovanými požadavky. Zákazník si může software vytvořený společností IBA na dálku otestovat předtím, než zaplatí.

Produkční oddělení IBA IT Park se stala prvními klienty IBA Data Center s cílem vyvíjet zde nová přizpůsobená řešení.

 Zahájení činnosti IBA Data Center

  • RssRss
  • Google+Google+
  • FacebookFacebook
  • LinkeInLinkeIn
  • TwitterTwitter
  • YouTubeYouTube
  • XingXing
  • PinterestPinterest
© 1993-2018 IBA Group a.s.