IAOP® potvrdila skupinu IBA jako Super Star 2018 GO100

Global Outsourcing 100Dne 2. června zveřejnila tuto zprávu společnost IAOP Global Outsourcing 100®, která je světovým, špičkovým poskytovatelem outsourcingových informací. Tato data poskytla do speciální reklamní sekce časopisu FORTUNE® 2018 pro magazín FORTUNE 500.

Skupina IBA Group je po šesté za sebou zařazena mezi společnosti Global Outsourcing 100 v kategorii Leader. IBA Group je dále uznána za jednu z předních společností v oblasti zákaznických referencí, ocenění a certifikací. Neméně důležité jsou i programy pro inovace a programy pro společenskou odpovědnost firem. Dalším oceněním je titul Super Star společnosti Global Outsourcing 100 pro udržitelný rozvoj.

Global Outsourcing 100 uznává nejlepší poskytovatele outsourcingových služeb na světě. Společnosti jsou nejprve hodnoceny podle kritérií Leader či Rising Star a poté vyhodnoceny na základě následujících pěti kategorií hodnocení: Velikost a růst, Reference zákazníků, Ocenění a certifikace, Inovační programy a Společenská odpovědnost firem.

Celkové skóre z výše uvedených oblastí určuje zařazení do celkového pořadí.

Všechny společnosti uvedené na seznamu prokázaly svou schopnost zařadit se do skupiny odpovědných firem. Nejvyšší hodnocení jsou udělena všem společnostem, které prokážou své kvality ve více oblastech.

 “Global Outsourcing 100 a světoví uvádí, že jsou nejlepší z nejlepších v outsourcingovém průmyslu,” řekl generální ředitel IAOP Debi Hamill. “Jsme hrdí, že společnost IBA Group patří mezi nejvýše hodnocené společnosti v oblasti zákaznických referencí, ocenění firem a certifikací, programů pro inovace a společenské odpovědnosti podniků.” říká Sergej Levteev, předseda skupiny IBA a dále dodává: “Skupina IBA byla již šestým rokem zařazena mezi společnosti Global Outsourcing 100 v kategorii Leader. Opakovaně jsme projevili odhodlání dosáhnout nejvyšších standardů v oblasti služeb, inovací a sociální odpovědnosti. V letošním roce IBA Group potvrdila své hvězdné umístění v Super Star Global Outsourcing 100 za trvale vynikající hodnotu. To dokazuje, že náš úspěch není pouze jednorázovým aktem, ale výsledkem důsledného úsilí a práce na mnoha projektech. Skupina IBA se nedávno připojila k iniciativě OSN pro udržitelnost a věřím, že to nám dodá další impuls pro další práci jak v oblasti outsourcingu, tak v oblasti udržitelného rozvoje. ”

Viz seznam 2018 Global Outsourcing 100.

2018 GO100

  • RssRss
  • Google+Google+
  • FacebookFacebook
  • LinkeInLinkeIn
  • TwitterTwitter
  • YouTubeYouTube
  • XingXing
  • PinterestPinterest
© 1993-2018 IBA Group a.s.