Skupina IBA Group obdržela nová osvědčení QMS

Dne 3. 4. 2018 pořádal Běloruský národní institut pro standardizaci a certifikaci BelGISS v kanceláři IBA IT Parku v Minsku v Bělorusku slavnost spojenou s předáním cen. BelGISS předal osvědčení souladu systému řízení kvality pro výzkum, návrh, vývoj, výrobu, integraci, instalaci, přizpůsobení a údržbu počítačových programů a automatických informačních systémů (QMS pro software) pro produkty společnosti IBA podle DIN EN ISO 9001:2015 v souladu s DAkkS, světově známým německým akreditačním institutem a dále lokálním standardem STB ISO 9001-2015 podle BelGISSu.

Ve snaze o poskytnutí nejlepších možných služeb a řešení svým zákazníkům navrhla a implementovala IBA svůj systém řízení kvality tak, aby byl v souladu s nejnovějšími mezinárodními standardy.

V říjnu 2003 byla IBA mezi prvními společnostmi na světě, které obdržely hodnocení Software Engineering Institute’s CMMI® Level 4 Maturity Rating.

V roce 2001 potvrdila IBA že její návrh, vývoj, výroba a údržba počítačového programového vybavení, stejně jako údržba a podpora hardwarových a bankovních systémů je v souladu s DIN EN ISO 9001:2000. V roce 2010 IBA znovu certifikovala svůj QMS pro soulad s DIN EN ISO 9001:2008 a dále letos pro DIN EN ISO 9001:2015.

Irina Osmola, ředitelka BelGISSu a Vedoucí certifikačního výboru předala certifikáty Sergei Akoulichovi, řediteli IBA IT Parku a místopředsedovi Výboru ředitelů skupiny IBA.

Osmola zdůraznil dlouhodobý závazek skupiny IBA vůči principům řízení kvality a neustálému vylepšování svých obchodních procesů, konkurenceschopnému růstu na Běloruském i celosvětovém trhu a dalšímu vývoji systémů řízení.

Akoulich dodal, že týmový duch IBA umožnil více než dvacet let implementací a vylepšování systémů řízení, což vyústilo ve zvýšenou efektivitu, vyšší spokojenost zákazníků a zlepšení reputace skupiny IBA.

Skupina IBA obnovila osvědčení svého systému řízení kvality

  • RssRss
  • Google+Google+
  • FacebookFacebook
  • LinkeInLinkeIn
  • TwitterTwitter
  • YouTubeYouTube
  • XingXing
  • PinterestPinterest
© 1993-2018 IBA Group a.s.