Logo IBA Group

Na této stránce si můžete stáhnout logotypy společností skupiny IBA Group, včetně logotypů pro DTP.

Používat loga IBA Group bez předchozího souhlasu je možné v těchto případech:

  • Při odkazu na skupinu IBA Group a/nebo kteroukoli společnost skupiny IBA Group v souvislosti s její účastí na oficiální akci,
  • při odkazu na skupinu IBA Group a/nebo kteroukoli společnost skupiny IBA Group v souvislosti s jejím sponzorským, obchodním nebo mediálním partnerstvím oficiální akce.

V ostatních případech použití kteréhokoli logotypu IBA Group je nutné požádat o souhlas.

Logo IBA Group

(formát .gif)

© 1993-2018 IBA Group a.s.