industries_secondlvl_bg
Služby IBA Group a Technologie IBM

IBM patří mezi hlavní partnery IBA Group již od založení společnosti v roce 1993. Zpočátku společnost působila jako IBM Business Partner pro platformu PC, dnes však již splňuje kritéria pro nejvyšší úroveň spolupráce – IBM Gold Business Partner. V oblasti technologií IBM neustále rozšiřujeme odborné znalosti i portfolio služeb, díky čemuž jsme schopni vyvíjet řešení, která uplatňují nejrůznější technologie a platformy IBM.

Mainframe

IBA Group disponuje hlubokými odbornými znalostmi v oblasti vývoje systémového i aplikovaného mainframového softwaru a migrace ze starších systémů. Tyto odborné znalosti vycházejí z jedinečných zkušeností našich vývojářů s vývojem systémů i aplikací pro mainframy IBM a další počítačové platformy.

IBM technologies

Řízení obchodních procesů (BPM)

IBA Group poskytuje služby a řešení v oblasti IT, které zvyšují obchodní efektivitu klientů. Optimalizované obchodní procesy vedou k vyšší výkonosti, přispívají ke snižování nákladů a poskytují základ pro rozhodování ve složitém a neustále se měnícím prostředí.

IBM technologies

Content Foundation

IBA implementuje systémy pro workflow, správu podnikového obsahu a řízení obchodních procesů pomocí softwaru IBM FileNet.

IBM technologies

Notes/Domino

IBA Group se opírá dlouhodobé zkušenosti v oblasti vývoje, nasazení a údržby aplikací IBM Notes. Nabízíme vývoj IBM Notes pokrývající celý životní cyklus projektu, od obchodní analýzy a implementace po instalaci a podporu.

IBM technologies

Tivoli

IBM Cloud & Smarter Infrastructure (C&SI), dříve známá pod označením IBM Tivoli, je jednotná platforma softwarových produktů pro automatizaci správy majetku a zajištění dostupnosti a výkonu infrastruktury, aplikací a obchodních služeb.

IBM technologies

Služby

V dnešní době jsou firmy nuceny minimalizovat náklady a zároveň maximalizovat výkon a inovace. Ideálním partnerem při plnění těchto požadavků je IBA Group, jeden z největších východoevropských poskytovatelů služeb informačních technologií.

IBA Group se opírá o diverzifikované portfolio technických dovedností, které jí pomáhají řešit veškeré potřeby klientů v oblasti IT, ať už se jedná o softwarové inženýrství, produktový vývoj, testování softwaru, migraci, údržbu či podporu.

 • Poradenství
   
 • Podpora
   
 • Školení
   
 • Návrh
   
 • Vývoj
   
 • Údržba
   
 • Migrace
   
 • Testování
Cloud SAP Enterprise Mainframe Mobile Tivoli BI

Hlavní specializací společnosti jsou podnikové aplikace, včetně portálů, mainframových systémů a aplikací, systému SAP a dalších systémů pro  plánování podnikových zdrojů, služeb a řešení Cloud & Smarter Infrastructure, správy podnikového obsahu prostřednictvím produktu FileNet a technologií IBM Notes. IBA Group je uznávaným odborníkem v oblasti komplexních multiplatformních projektů, mainframového softwaru a migrace ze starších systémů.

Zajišťujeme širokou škálu softwarových služeb, od počátečního návrhu po průběžnou podporu. Mezi výhody řešení IBA Group patří efektivní řízení zdrojů a nižší náklady.

Společnost dále nabízí řešení pro oblast mobility. IBA Group vyvíjí aplikace pro iPad, iPhone a další chytrá zařízení s operačním systémem iOS, Android a WP7. Zkušenosti v odvětví mobilních komunikací společnost získala například při tvorbě mobilních bankovních produktů, mobilních klientů pro systémy řízení workflow či mobilních rozhraní pro systémy SAP a integraci mobilních aplikací s backendovými systémy založenými na produktech IBM Domino a FileNet.

IBA Group zároveň patří mezi průkopníky v oblasti business intelligence a systémů řízení podnikové výkonnosti, datových skladů a nástrojů ETL, které firmám pomáhají monitorovat a vyhodnocovat operace a zajistit tak soulad se strategickými cíli.

V oblasti business intelligence (BI) nabízíme vývoj unifikovaných firemních datových skladů, nástroje pro extrakci, transformaci a načítání dat (ETL) v rámci skladu, analytické nástroje pro interaktivní analýzu dat, tvorbu informačních panelů, systémy manažerského a řádného vykazování a inteligentní a statistickou analýzu dat.

Se sférou BI rovněž úzce souvisí vývoj  systémů řízení podnikové výkonnosti, které podnikům umožňují řídit rozpočtování a plánování, nabízejí finanční konsolidaci, prognózy, situační modelování a operativní řízení klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). IBA Group tyto systémy vytváří pomocí produktů IBM Cognos, SPSS, SAP BI, Oracle BI, Informatica, IBM InfoSphere DataStage/QualityStage a dalších platforem, a to podle potřeb a požadavků klienta.

Další oblastí související s BI je zpracování velkých objemů dat (Big Data). Tento technologický trend, který má dopad na běžný život každého z nás, rovněž nutí podniky organizovat své systémy IT odlišným způsobem. Organizace v mnoha odvětvích čelí tlaku, aby na oblast zpracování velkých objemů dat zaměřily pozornost a učily se, jak z informací, kterými disponují, vytěžit co největší hodnotu. IBA Group u velkých objemů dat uplatňuje technologie na bázi otevřeného zdrojového kódu, například Hadoop, Oozie či Hbase. Společnost realizovala projekt, jehož součástí bylo zpracování dat v řádu exabytů, a v oblasti zpracování velkých objemů dat plánuje další aktivity.

Díky spolupráci s nejznámějšími společnostmi v sektoru IT na světě vždy využíváme nejnovější technologie, a klienti tak spolu s úspěšně dokončeným projektem vždy získávají také přidanou hodnotu.

 

© 1993-2018 IBA Group a.s.