Cloud Computing a Další Technologie CAMSS

IBA Group klientům nabízí cloud computing a další technologie CAMSS (cloud, analytika, podniková mobilita, sociální média a zabezpečení) k zajištění komplexních (end-to-end) obchodních transformací. IBA Group nyní přechází od zakázkového vývoje k modelům „AAS — aplikace jako služba“ a „PAS — platforma jako služba“.

The IBA Group's cloud–based products and solutions include IBA Cloud, Cloud Chancellor, IT Infrastructure Technical Support System, Resource and Asset Management System for the IBA Technical Center, and other IBA Solutions Based on IBM Cloud & Smarter Infrastructure

Mezi produkty a řešení IBA Group na bázi cloudu patří IBA Cloud, Cloud Chancellor, řešení IBA Cloud Management, systém technické podpory pro infrastrukturu IT, systém řízení zdrojů a aktiv pro technické centrum IBA a další řešení IBA založená na řešeních IBM Cloud & Smarter Infrastructure.

IBA Cloud

Řešení IBA Cloud poskytuje spolehlivou síťovou, výpočetní a diskovou architekturu pro cloud computing se zálohováním a dalším souvisejícím softwarem. Řešení IBA Cloud nabízí postupnou a snadnou migraci z fyzického do virtuálního prostředí. U alokace aplikací, dat a zdrojů je uplatňován flexibilní cenový model podle míry skutečného využití (pay-as-you-use).

Cloud Chancellor

Řešení Cloud Chancellor poskytuje on-line služby elektronické správy dokumentů (EDM). Cloud Chancellor využívá platformu IBM XPages a zajišťuje tak převod systémů pro správu dokumentů do cloudu. Systém EDM umožňuje automatizaci workflow a archivaci dokumentů u všech typů organizací.

Systém technické podpory pro infrastrukturu IT

Systém technické podpory pro infrastrukturu IT je založen na řešení IBM SmartCloud Control Desk, které poskytuje společné řídící centrum pro správu obchodních procesů u digitálních i fyzických aktiv. Je určen pro organizace, které mají vlastní oddělení pro podporu IT infrastruktury. Systém uplatňuje service desk v souladu s požadavky ITIL V3.

Systém řízení zdrojů a aktiv pro technické centrum IBA

Systém řízení zdrojů a aktiv pro technické centrum IBA je založen na řešení IBM Maximo pro poskytovatele služeb a jeho účelem je efektivní řízení zdrojů a optimalizace technické podpory a údržby. Dané řešení tak týmu technické podpory poskytuje jediný bod přístupu ke každému zařízení, které je předmětem smlouvy o poskytování služeb.

IBA Cloud Management Solution

Řešení IBA Cloud Management je založeno na produktech Red Hat CloudForms a OpenStack. Toto řešení je navrženo pro budování privátních a hybridních cloudů a pro řízení heterogenní virtuální infrastruktury (VM).

Řešení IBA Cloud Management není vázáno na konkrétního dodavatele infrastruktury a podporuje více hypervizorů a operačních systémů. Cloudové služby lze zajistit prostřednictvím prostředí VMware, Red Hat, Microsoft, OpenStack a Amazon. Dané řešení nabízí vysoký stupeň automatizace u alokace zdrojů. Příkladem postupů pro automatizaci je poskytování VM dle harmonogramu při plánované vyšší pracovní zátěži, zajištění databázového clusteru VM a okamžité poskytnutí vývojového, testovacího a produkčního prostředí.

IBA Cloud Management solution

Datové centrum IBA

IBA Group dále disponuje vlastním centrem pro zpracování dat, které je určeno zákazníkům z východní Evropy a zemí SNS. Datové centrum IBA je založeno na technologiích s otevřeným zdrojovým kódem a splňuje přísné požadavky na rozšiřitelnost, škálovatelnost, dostupnost a zabezpečení.

Díky datovému centru IBA si klienti mohou zvolit infrastrukturu, která odpovídá jejich požadavkům, včetně fyzických serverů, virtualizačních platforem a vhodných řešení. Každý klient hradí pouze částku za skutečně využívané služby, nikoli poplatek za infrastrukturu.

© 1993-2018 IBA Group a.s.