Technologie IBM

Mainframový software

 • 40 let zkušeností
 • Specialisté s certifikací společnosti IBM
 • Různé systémy a technologie
 • Certifikace IBM Gold Business Partner
 • Certifikace Top IBM System z Partner
 • Kurzy se zaměřením na System z ve vzdělávací instituci IBA Institute.

IBA Group se opírá o specializované odborné znalosti v oblasti vývoje mainframového softwaru (z hlediska systému i aplikace) a migrace ze starších systémů. Tyto odborné znalosti vycházejí z jedinečných zkušeností našich vývojářů se systémem a vývojem aplikací pro mainframové počítače IBM a další počítačové platformy.

IBM mainframeHistorie naší společnosti sahá do doby vzniku prvních mainframových počítačů IBM. Tým IBA Group tak tvoří jak šedovlasí guruové, tak mladí vývojáři, díky čemuž vzniká jedinečná synergie zkušeností a inovací. Téměř 30 procent IT profesionálů IBA Group se zabývá právě mainframovými systémy a vývojem a podporou příslušných aplikací.

Další klíčovou oblastí zaměření společnosti je migrace ze starších systémů na pokročilejší počítačové platformy. Pro mnohé z našich klientů tyto migrace představují transformační prostředek k využití nových příležitostí.

IBA Group má rozsáhlé zkušenosti v oblasti vývoje, údržby a podpory systémového i aplikovaného softwaru na všech platformách IBM (System z, System p, System i a System x) i na platformě Sun SPARC. IBA Group tak dosáhla nejvyšší možné úrovně spolupráce se společností IBM – Gold Business Partner.

IBA Group poskytuje například tyto mainframové služby:

Mainframové systémy

 • Instalace operačních systémů OS/390, z/OS, VM/ESA, z/VM a Linux
 • Údržba systémů OS/390, z/OS, z/OS.e, VM/ESA, z/VM a Linux v systému System z
 • Systémová správa v systémech USS (MVS Open Edition)
 • Správa CICS, DB2, MQSeries, IMS, DFSMS a RACF
 • Údržba a podpora middlewaru (ECMVS, RMM)
 • Individuální přizpůsobení a optimalizace systémů
 • Vzdálená údržba a podpora operačních systémů
 • Měření výkonu systému a DASD
 • Školení koncových uživatelů.

Mainframové aplikace

 • Vývoj, zkvalitňování a údržba obchodních aplikací
 • Podpora první a druhé úrovně a údržba aplikačního softwaru
 • Migrace starších aplikací z/do mainframového prostředí
 • Integrace uživatelských aplikací do nového prostředí
 • Nastavení finančních aplikací na euro
 • Nástroje pro obnovení zdrojového kódu
 • Lokalizace systému a aplikačního softwaru.

IBA Group klientům nabízí pomoc s celým procesem tvorby mainframových aplikací nebo s migrací stávajících mainframových systémů do nového prostředí. Naše zkušenosti nám umožňují řešit odlišnosti mezi starými a novými technologiemi a zajistit výsledek v podobě praktických obchodních nástrojů, které klientům umožní další rozvoj.

Níže uvádíme několik mainframových projektů realizovaných subjektem IBA Group:

Projekt globálního zásobování u počítačových produktů
Vývoj softwaru a podpora pro pojišťovnu
Vývoj a podpora systému správy dat
Systém pro oblast lidských zdrojů/mezd

Řešení IBA Group v oblasti řízení obchodních procesů (BPM)

IBA Group poskytuje služby a řešení v oblasti IT, které zvyšují obchodní efektivitu klientů. Optimalizované obchodní procesy vedou k vyšší výkonosti, přispívají ke snižování nákladů a poskytují základ pro rozhodování ve složitém a neustále se měnícím prostředí.

Kompetence v oblasti platforem

 • IBM BPM Standard/Advanced Edition
 • IBM Process Designer/Integration Designer
 • Cordys
 • Bonita Open Solution
 • Activiti
 • jBPM

Zkušenosti z různých odvětví

 • Přeprava a logistika
 • Bankovnictví a finance
 • Výroba
 • Pojišťovnictví a zdravotní péče
 • Lidské zdroje
 • IT
IBA BPM Industry Experience

Služby

 • Architektura systémů BPM
 • Obchodní modelování
 • Analytické modelování
 • Tvorba exekučních modelů
 • Poradenství a audity
 • Nastavení a zvyšování výkonnosti
 • Řešení problémů a údržba
 • Návrhy uživatelského rozhraní
 • Školení a vzdělávání zákazníků
BPM Services

Oracle Siebel CRM

 • Front office: prodej, marketing, technická podpora a řízení vztahů
 • Back office: analytika a řízení objednávek a lidských zdrojů
 • Integrace s klientskými aplikacemi, databázemi a uživatelskými rozhraními.

Služby a řešení IBA Group založené na produktu IBM Content Foundation (FileNet)

 • FileNet využíváme pro svá řešení již od roku 2008
 • Certifikovaní specialisté pro FileNet
 • Certifikace IBM FileNet Reseller
 • Certifikace IBM FileNet Service Provider

IBA Group realizuje systémy pro workflow, správu podnikového obsahu (ECM) a řízení obchodních procesů (BPM) pomocí produktu IBM FileNet. 

IBM FileNet je efektivní softwarová platforma a sada nástrojů k tvorbě a nasazení aplikací pro správu podnikového obsahu (ECM), řízení obchodních procesů (BPM) a workflow. Platforma FileNet P8 se skládá z řady různých modulů pro ECM/BPM/workflow, mezi něž patří například:
IBM FileNet Business Process Manager
IBM FileNet Content Manager
IBM FileNet Image Manager
Web Content Manager
IBM FileNet Records Manager.

Platforma IBM FileNet je založena na architektuře SOA (Service-Oriented Architecture), která využívá funkce Java EE, XML a webových služeb. IBM FileNet se skládá z integrovaných softwarových komponent, webových aplikací a rozhraní pro programování aplikací (API), včetně rozhraní pro vývojáře webových služeb.

Systém IBM FileNet pro řízení workflow

Výhody

 • Vysoká škálovatelnost a výkonnost u tisíců souběžných uživatelů
 • Podpora různých souborových formátů, například jpg, caf, pdf, html, zip, doc. Docs, xls, xlsx
 • Centrální hierarchické úložiště
 • Záznamy, hodnocení a sledování uživatelských operací
 • Možnost zasílání dokumentů jiným organizacím prostřednictvím e-mailu

Funkce

 • Operace pro řízení workflow, včetně tvorby, editace, schvalování a evidence dokumentů
 • Vyhledávání dokumentů v jakékoli fázi jejich životního cyklu
 • Tvorba úkolů na základě dokumentů nebo nezávisle a následné řízení jejich plnění
 • Tvorba analytických zpráv o fungování systému a workflow pomocí různých kritérií
 • Dostupnost informací, bezpečnost a diferenciace přístupových práv.

Viz také:

Řešení pro elektronickou správu dokumentů založené na technologii IBM FileNet

Chancellor, systém IBA pro elektronickou správu dokumentů (EDM)

Systém FileNet pro přední subjekt v oblasti energetiky

Depozitář transakcí v cizí měně

Vývoj na platformě IBM Notes

IBA Group má dlouhodobé zkušenosti v oblasti vývoje, nasazení a údržby aplikací IBM Notes. Nabízíme vývoj na platformě IBM Notes pokrývající celý životní cyklus projektu, od obchodní analýzy a implementace po instalaci a podporu. IBA Group se opírá o bohaté zkušenosti v oblasti tvorby systémů řízení workflow, internetových/intranetových aplikací, systémů řízení podniku, systémů závislých na hardwaru a vestavěných systémů, mapování elektronické výměny dokumentů (EDI) a systémové integrace.

 • 20 let zkušeností
 • Certifikace IBM Notes & Domino Reseller
 • Certifikace IBM Notes & Domino Service Provider
 • Certifikace IBM Mail Onboarding Partner
 • Produkt IBA Chancellor EDM

V mnoha případech můžeme nabídnout hotová řešení, která již byla úspěšně nasazena v rámci IBA Group nebo ve východoevropských podnicích. Na základě platforem IBM Notes/Domino jsme propojili několik vzdálených poboček a vytvořili tak jednu informační síť. Díky tomu může každý uživatel využívat podnikové informační zdroje ze své pracovní stanice a například vyplnit formulář služební cesty, vyžádat si aktuální verze dokumentů nebo požádat o instalaci/údržbu hardwaru, o školení nebo o data. Aktuálně je aktivně využíváno více než padesát aplikací a databází podnikového informačního systému IBA.

Podnikový informační systém založený na platformě IBM Notes/Domino nabízí následující funkce:

 • řízení podnikových procesů,
 • řízení informačních toků,
 • řízení workflow,
 • řízení groupwarových informačních zdrojů.

Mimoto systém podporuje:

 • komunikační služby,
 • víceúrovňové zabezpečení informací,
 • integraci a škálovatelnost.

IBA Group nabízí řešení v následujících oblastech:

 • Správa obsahu,
 • aplikace pro týmovou spolupráci,
 • řízení lidských zdrojů,
 • správa objednávek,
 • řízení projektů a portfolia,
 • plánování výroby,
 • řízení zásob,
 • výroba,
 • správa problémů (problem management),
 • marketing,
 • zákaznické služby,
 • prodej.

Projekty na platformě IBM Notes realizované společností IBA Group podle odvětví a funkce

IBA Experience in IBM Notes

IBA Group poskytuje kompletní škálu služeb, které zahrnují výzkum a analýzu workflow klienta, návrh a vývoj podnikového informačního systému a jeho integraci s ostatními informačními zdroji klienta a dále pak instalaci, nasazení, údržbu a aktualizaci. Pomocí technologií IBM Notes tak pro klienty vytváříme optimální kolaborativní informační systémy.

Níže uvádíme vybrané projekty realizované na bázi IBM Notes / Domino společností IBA Group:

Administrativní úkoly na platformě Lotus Notes

Globální řízení zásob na platformě Lotus Notes

Viz produkt IBA Group na bázi technologií IBM Notes

Služby a řešení založené na platformě IBM Cloud & Smarter Infrastructure

Řešení IBM Cloud & Smarter Infrastructure (C&SI), dříve IBM Tivoli, představuje jednotnou platformu softwarových produktů určených pro automatizaci správy aktiv a zajištění dostupnosti a výkonu infrastruktury, aplikací a obchodních služeb. Automatizace zvyšuje efektivitu správy díky snížení nákladů, eliminaci chyb a zvýšení stability obchodních procesů.

 • První projekt Tivoli: 1995
 • Certifikace IBM Certified Solution Advisor
 • Certifikace IBM Certified Deployment Professional

IBA Group nabízí řešení založená na technologii C&SI pro technickou podporu, integrovanou správu síťové infrastruktury či sledování a řízení ekosystémů datových center a další řešení pro správu aktiv, zdrojů a služeb. Díky implementaci outsourcingových projektů a nabídce proprietárních obchodních řešení poskytuje IBA Group v oblasti IBM C&SI plnou škálu služeb.

IBM Tivoli Accredited Business Partner

Jako IBM Gold Business Partner získala IBA Group rovněž akreditaci IBM Tivoli Business Partner. K dnešnímu dni dosáhla IBA Group v rámci akreditačního programu pro IBM Cloud & Smarter Infrastructure mnoha stříbrných a bronzových akreditačních stupňů.

Školení a vzdělávání

V rámci vzdělávací instituce IBA Institute (dříve IBA Training Center) IBA Group nabízí soubor kurzů autorizovaných společností IBM a zaměřených na oblast C&SI. Pomocí virtuálního demostánku odborníci IBA Group v reálném čase představují různé scénáře a potenciální prototypy řešení na bázi produktů C&SI.

Výhody pro klienty

IBA Group nabízí řešení, která firmám díky spolehlivému, škálovatelnému a bezpečnému řízení prostředků v oblasti IT pomáhají růst. Veškerá řešení jsou modulární a vysoce škálovatelná. Klient tak může začít s jednou nebo dvěma kategoriemi zvoleného řešení, případně pouze s jednotlivými produkty dané kategorie, a poté postupně rozšiřovat možnosti a přidávat další objekty, zdroje a procesy.

Prostřednictvím produktů IBM C&SI IBA Group klientům poskytuje pomoc při navrhování, budování a správě dynamických infrastruktur, které jim umožňují zlepšovat výkonnost, snižovat náklady a řídit rizika.

 

© 1993-2018 IBA Group a.s.