Kompetence IBA Group v oblasti mobility

 • Mobilní aplikace na všech mobilních platformách
 • Podniková mobilní řešení
 • Integrace se serverovým backendem
 • Vývoj a podpora v průběhu celého cyklu
 • iOS Developer Program – účastnická společnost
 • iOS Developer Enterprise Program – účastnická společnost.

Mobilní technologie představují novou generaci inovací v oblasti podnikových informačních technologií. Mobilní aplikace se neomezují na pouhý přenos informací z obrazovky notebooku na displej chytrého telefonu. Jedná se především o rozšíření infrastruktury IT dané společnosti pomocí nativních možností mobilních zařízení, včetně práce s geolokačními systémy a využití vestavěného fotoaparátu, nahrávání zvuku, zpracování hlasu či ručně psaných poznámek, ale také off-line práce s daty.

Naše dlouhodobé zkušenosti v oblasti komplexních (end-to-end) podnikových řešení doplněné o hluboké odborné znalosti mobilních technologií nám umožňují poskytovat podnikovým klientům efektivní mobilní řešení, která reagují na jejich skutečné obchodní požadavky.

Kompetence v oblasti platforem

 • Apple iOS
 • Google Android
 • BlackBerry
 • Windows Phone
 • Vývoj napříč platformami (PhoneGap, SUP).

Podniková řešení (B2E, B2B, B2C)

 • Mobilní správa podnikových aktiv (EAM)
 • Mobilní systém podnikových informací a workflow
 • Mobilní bankovnictví a platby
 • Mobilní správa klientů (front office).

Technologické kompetence 

 • Integrace s produkty SAP, IBM FileNet, IBM Notes/Domino, IBM WebSphere
 • Správa zabezpečení přenosu dat a citlivých údajů
 • Sofistikovaná realizace obchodní logiky
 • Úzká integrace s mapovými službami, vestavěným fotoaparátem a dalšími nativními funkcemi
 • Správa mobilních zařízení
 • Testování použitelnosti a implementace.

Služby

 • Vývoj a poradenství v oblasti mobilních podnikových řešení
 • Analýzy podnikových obchodních případů, vývoj mobilní architektury a integrace mobilních podnikových řešení
 • Zakázkový vývoj mobilních aplikací: iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone
 • Podpora mobilních aplikací
 • Realizace a podpora podnikové mobilní infrastruktury

Mobilní aplikace firmám nabízejí řadu různých způsobů rozšíření stávající infrastruktury IT:

Mobilní klienti pro firemní informace a systémy workflow

Problematika zpracování a schvalování velkoobjemových dokumentů nabývá v moderním podnikání na naléhavosti. Optimálním řešením je zde rozšíření informačních systémů pomocí mobilních aplikací.

Mobile workflow management

Mobilní klient je integrován a synchronizován s podnikovým informačním systémem, který je například založen na technologii IBM FileNet nebo IBM Lotus Domino. Uživatel si do svého mobilního telefonu může stáhnout veškeré dokumenty, na které je nutné reagovat, a následně s nimi kdekoli pracovat. Může si například prohlížet přiložené soubory, uvádět komentáře, nahrávat zvuk nebo vkládat grafické komentáře či ručně psané poznámky. Mobilní klient dále nabízí rychlé vyhledávání ve všech dokumentech na daném mobilním zařízení nebo na serveru, uživatelům umožňuje zařazovat dokumenty mezi oblíbené a poskytuje k nim rychlý přístup. Použití mobilního klienta společně se základním systémem urychluje a zjednodušuje proces skupinového workflow a zvyšuje efektivitu a přesnost manažerských rozhodnutí.

Mobile search

Úspěšný projekt IBA Group: mobilní podnikový systém pro správu dokumentů (DMS)

Klient

Významný východoevropský maloobchodní prodejce

Přehled

Mobilní klient pro firemní DMS. Uživatelům umožňuje přijímat dokumenty z DMS na mobilní zařízení a nabízí nástroje pro jejich zpracování v on-line nebo off-line režimu.

Výhody

 • Uživatelská práce s dokumenty v on-line nebo off-line režimu
 • Podpora uživatelských komentářů (hlasových a psaných na klávesnici)
 • Podpora anotací PDF jako komentářů přímo v textu dokumentu
 • Pokročilé vyhledávání na mobilním zařízení i na serveru
 • Flexibilní podpora změn obchodních procesů

Funkce

 • Integrace s backendovými aplikacemi IBM FileNet a IBM Lotus Domino
 • Mobilní klient pro EDMS s více než 20 000 uživateli
 • Vestavěný prohlížeč souborů: MS Office, iWorks, PDF, RTF a grafické soubory
 • Podpora digitálního podpisu
 • Nativní vývoj pro iOS a Android
 • Uživatelské rozhraní optimalizované pro iPad a tablety se systémem Android.

Úspěšný projekt IBA Group: mobilní informační systém

Klient

Telekomunikační integrátor

Přehled

B2E aplikace, která umožňuje jednoduché využití podnikového informačního systému (CIS) a která uživatele přesměruje na příslušné místo webové aplikace pro složitější operace.

Výhody

 • Snadný a rychlý přístup k novým (příchozím) i nevyřízeným dokumentům na mobilním zařízení
 • Úzká integrace s webovou aplikací
 • Nativní lokalizace do několika jazyků, včetně arabštiny

Funkce

 • Integrace s backendovými aplikacemi FileNet
 • Šifrování RSA u transportu dat
 • Mobilní optimalizace starších webových služeb .NET
 • Nativní vývoj pro iOS a WP7.

Mobilní klienti pro správu podnikových aktiv

Správa podnikových aktiv (EAM) je důležitým prvkem zejména v odvětvích s velkým objemem aktiv a se síťovou infrastrukturou, kterou mimo jiné tvoří potrubí, tunely, silnice, železnice a elektrické rozvodné sítě.

Klíčovým rysem těchto řešení je úzká integrace s mapovými službami. Pomocí mobilního klienta mohou koncoví uživatelé určit svou aktuální polohu i polohu příchozích požadavků. U požadavků jsou poskytovány popisné informace, seznam požadovaných úkolů a seznam připojených aktiv.

Požadavek může dále obsahovat související grafické značky na mapě. Ve velké továrně může například dojít k poruše vzduchotechniky. Servisnímu pracovníku se na mapě zobrazí vchod do továrny, trasa přes prostor továrny, požadované úkony a umístění vzduchotechniky. Značky je možné aktualizovat pomocí mobilního klienta a dané změny se následně synchronně projeví v základním systému. Pomocí aplikace je rovněž možné stav před opravou a po opravě vyfotografovat a aplikace pak fotografii automaticky propojí se souřadnicemi GPS. Pracovníci s přiřazenou rolí mistra či vedoucího servisní skupiny mohou na mobilním zařízení sledovat polohu servisní skupiny a v případě potřeby učinit efektivní rozhodnutí. Aplikace také zobrazuje statistické údaje a diagramy.

Geo location Service request

Úspěšný projekt IBA Group: mobilní správa podnikových aktiv (EAM)

Klient

Energetická distribuční společnost

Přehled

Mobilní klient pro systémy EAM uživatelům umožňuje přístup k aktivům, úkolům a pracovním příkazům na mobilních zařízeních. Dále poskytuje nástroje ke zlepšení efektivity a přesnosti při každodenních operacích v rámci systému EAM.

Výhody

 • Několik obchodních rolí s různými nástroji a různou funkcionalitou
 • Integrace s mapovými aplikacemi: zobrazení souřadnic příslušných aktiv, sledování týmů při přemísťování, možnost vkládat grafické poznámky přímo do mapy
 • Podpora fotografování a čtení čárových kódů
 • Grafická vizualizace pro statistické údaje a klíčové ukazatele výkonosti (KPI)

Funkce

 • Integrace se systémy SAP EAM, IBM Maximo nebo jinými systémy EAM
 • Rozsáhlá interakce s nativními mobilními funkcemi, včetně vestavěného fotoaparátu a GPS
 • Nativní vývoj pro Android
 • Uživatelské rozhraní optimalizované pro chytré telefony a tablety

Zlepšení systému řízení klienta

Mobilní aplikace jsou nepostradatelné pro zajištění flexibilních, funkčních a efektivních vztahů se zákazníky. IBA Group například vyvinula řešení pro významnou banku, která si stanovila ambiciózní cíl: výrazně rozšířit klientelu.

V rámci programu byla vyvinuta mobilní aplikace, která byla úzce integrována s backendem banky. Daná mobilní aplikace zaměstnancům banky umožňuje uzavřít smlouvu s klientem i mimo pracoviště, vyfotografovat jej a načíst čárový kód z jeho dokladu totožnosti. Nově vytvořený formulář je následně odeslán na server banky a poté je dále zpracován a zaevidován.

Níže uvádíme ukázkový projekt, který IBA Group realizovala pro velkou banky v Jihoafrické republice.

Úspěšný projekt IBA Group: mobilní správa klientů (front office)

Klient

Významná africká banka

Přehled

IBA Group navrhla komplexní (end-to-end) mobilní aplikaci, která umožňuje uzavírat smlouvy s novými klienty a zakládat účty. Cílem projektu bylo zvýšit efektivitu zaměstnanců a umožnit jim vykonávat každodenní činnosti mimo pracoviště.

Výhody

 • Výkon pracovní činnosti mimo pracoviště (uzavírání smluv s novými klienty a práce s klientskými účty)
 • Rozšiřitelná architektura (například možnost přidání pojistných smluv)
 • Dostupnost veškeré funkcionality v jednom zařízení, včetně čtení čárových kódů a pořizování fotografií klientů

Funkce

 • Integrace s backendovými aplikacemi banky
 • JSON/HTTPS, zajištění bezpečného a rychlého datového přenosu i prostřednictvím GPRS
 • Využití technologie PhoneGap – kompatibilita se systémy iOS, Android, BlackBerry a dalšími platformami

Mobilní platby a maloobchod

Pokud má koncový uživatel na svém chytrém telefonu nainstalovanou vhodnou aplikaci, pak je možné mu jejím prostřednictvím zasílat zprávy, nabídky a další informace. Není právě toto snem každého prodejce či poskytovatele služeb? Oblibu si rovněž získávají mobilní platby prostřednictvím mobilního internetového bankovnictví. Zákazník může provádět mobilní platby a je také možné jej například informovat o nových tarifech či službách. Do mobilního klienta je dále vhodně integrována mapa. Uživatel může objekty filtrovat podle vzdálenosti a vyhledat si například nejbližší bankomat nebo bankovní pobočku. U vybraného objektu si může mimoto zobrazit příslušné údaje, například ulici, provozní dobu či seznam poskytovaných služeb, a vyhledat optimální trasu z aktuální pozice.

Mobile payment cards  Mobile payment

 

Úspěšný projekt IBA Group: mobilní bankovnictví a platby

Klient

Skupina běloruských bank

Přehled

Mobilní klient typu B2C, který klientům umožňuje využívat veškeré bankovní služby na chytrém telefonu nebo tabletu. Zajištění komplexních obousměrných komunikačních kanálů mezi bankou a klienty.

Výhody

 • Každodenní vedení účtů a realizace platebních operací prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu,
 • doručování důležitých bankovních informací a poskytování bankovních služeb (například služeb měnové či úvěrové kalkulačky) přímo do mobilních zařízení,
 • vyhledání nejbližšího bankomatu nebo nejbližší pobočky banky,
 • možnost účasti klientů v průzkumech a vyplňování formulářů přímo na mobilním zařízení.

Funkce

 • Komplexní bezpečnostní mechanismy,
 • snadná integrace se stávajícími bankovními službami,
 • individuálně upravitelné uživatelské rozhraní,
 • nativní vývoj pro iOS a Android.

Mobilní zařízení sice bezpochyby nabízejí řadu výhod, zároveň však otevírají prostor pro nové potenciální problémy. V oblasti bezpečnosti je nutné uplatňovat integrovaná řešení pro chráněné datové přenosy, spolehlivé datové šifrování, speciální mechanismy pro správu ohrozitelných dat a systémy řízení mobilních zařízení založené na centralizovaných postupech. Tento úkol je samozřejmě třeba řešit, tím spíše, že mobilní revoluce v podnikovém sektoru je již v plném proudu a bude mít dopad na všechny.

Viz také vybrané případové studie IBA Group v oblasti mobility:

Mobilní klient pro systém SAP EM
Mobilní klient pro systém workflow dokumentů
Mobilní aplikace DAW
Aplikace pro inteligentní bankovnictví

Řešení Asset Walker pro efektivní správu distribuovaných podnikových aktiv pomocí mobilních zařízení

and

A pokud máte rádi virtuální dobrodružství, zahrajte si mobilní hru Sparky vs. Glutters z dílny IBA Group — ke stažení zdarma.

 

 

© 1993-2018 IBA Group a.s.