Služby a řešení IBA Group s využitím produktů PTC

IBA Group je již od roku 2006 partnerem společnosti Parametric Technology Corporation (PTC). PTC, jedna z nejvýznamnějších světových firem v oblasti softwarových řešení pro řízení životního cyklu produktu, vyvinula systém produktového vývoje (PDS) a za více než 25 let spolupráce s nejlepšími výrobci z různých odvětví jej dále zdokonalila. Systém produktového vývoje vyvinutý společností PTC představuje řešení, které se osvědčilo v procesu výroby a které nabízí kompletní sadu funkcí k optimalizaci klíčových procesů produktového vývoje. Systém PDS společnosti PTC je založen na jediné integrální platformě, prostřednictvím internetu umožňuje globální přístup, je interoperabilní s jinými systémy a nabízí bohatou základní funkcionalitu. Každá komponenta může fungovat samostatně, nebo jako integrální systém (pro lepší optimalizaci procesů). Tato flexibilita firmám umožňuje přidávat komponenty dle potřeby i jako komplexní řešení, čímž lze dosáhnout vyšší hodnoty.

PDS obsahuje následující klíčové subsystémy:

 • Windchill, software pro řízení životního cyklu produktu (PLM), který umožňuje správu produktového obsahu a produktových procesů,
 • Creo (Pro/ENGINEER), komplexní špičkový škálovatelný systém počítačem podporovaného projektování (CAD), počítačem podporovaného inženýrství (CAE) a počítačem podporované výroby (CAM), který využívá 3D technologie,
 • Arbortext & IsoDraw, komplexní (end-to-end) řešení pro dynamické publikování k zefektivnění podnikových procesů tvorby, řízení a publikování technických informací,
 • Mathcad, systém pro automatizaci matematických a inženýrských výpočtů.

Služby IBA Group v oblasti systémů CAD/CAE/CAM a PDM/PLM:

 • zajištění softwarových produktů PTC:
  – Creo (Pro/ENGINEER),
  – Windchill, včetně PDMLink, ProjectLink a MPMLink,
  Pro/MECHANICA,
  – Arbortext,
 • instalace a adaptace softwaru PTC dle specifických potřeb podniku nebo místních norem,
 • implementace a údržba systémů CAD/CAE/CAM a PDM/PLM k zajištění následující funkcionality:
  – automatizace projektování produktů,
  – správa dat (archivace), tvorba jednotného informačního prostoru,
  – řízení procesu realizace programu/projektu/plánu,
  – řízení změn (notifikace),
  – řízení konfigurace,
  – automatizace technologicko-výrobní přípravy,
 • integrace PDM/PLM se systémy ERP,
 • integrace CAD/CAM/CAE/PDM/PLM se stávajícími systémy IT,
 • migrace dat v systému Windchill,
 • vývoj softwaru, který má být integrován s produkty PTC,
 • implementace a údržba softwaru Arbortext pro dynamické publikování k zajištění podpory celého životního cyklu publikace od vytvoření po distribuci,
 • školení a certifikace personálu klienta prostřednictvím kurzů autorizovaných společností PTC v rámci vzdělávací instituce IBA Institute nebo on-line kurzů PTC University,
 • poradenství: analýza a optimalizace stávajících obchodních procesů, podkladové zprávy k perspektivě budoucího vývoje pro vývoj a implementaci vědeckých, technických, organizačních a ekonomických inovací s ohledem na předmětnou oblast a specifické rysy podnikatelské činnosti klienta,
 • obnova licencí a technická podpora pro uživatele produktů PTC.

Všichni členové týmu IBA Group, který realizuje projekty na bázi produktů PTC, prošli příslušným školením a disponují certifikací společnosti PTC.

Produktový vývoj a řešení pro výrobu

Optimalizované řešení IBA Group pro produktový vývoj založené na technologii Windchill PDM (Windchill Product Management) zajišťuje přenos veškerých produktových dat na jednotný podnikový informační zdroj. Díky výkonné webové struktuře pak toto řešení integruje informace z různých zdrojů, včetně soukromých systémů a starších aplikací.

Řešení IBA Group umožňuje vytvořit obecný koncept výrobku, včetně různých specifikací (kusovníku) a kritérií efektivity pro produktové změny. Díky tomu mají všechny zúčastněné osoby k dispozici jednotný zdroj informací o daném produktu. Specialisté divizí podílejících se na vývoji, výrobě a údržbě produktu získávají požadované informace včas a bez nutnosti příslušná data duplikovat v jiných informačních systémech.

Řešení Windchill PDM pro vývoj a výrobu výrobků představuje účinný groupwarový nástroj, který zlepšuje koordinaci v rámci podniku i mezi podnikem a dodavateli. Díky tomu se mohou firmy zaměřit na inovativní, klientsky orientované a konkurenční produkty a zkrátit jejich dobu uvedení na trh.

 Produktový vývoj a řešení pro výrobuIBA Product Development Solution

 

Údržba a technická podpora

Pro implementaci a údržbu projektů založených na produktech PTC IBA Group využívá technologii projektového managementu Windchill. Klient tak má již od zahájení projektu přístup do systému a získává aktuální informace o stavu projektu, přičemž v jeho průběhu může také provádět změny či vkládat komentáře.

V roce 2009 IBA Group na bázi technologie Windchill implementovala systém technické podpory 24×7, která uživatelům prostřednictvím webového rozhraní poskytuje přístup k informační databázi IBA Group obsahující řešení PDM/PLM. Zde pak mohou uživatelé vyhledávat potřebné informace nebo zadávat technické požadavky k dalšímu zpracování ze strany odborníků IBA Group.

© 1993-2018 IBA Group a.s.