Robotická procesní automatizace

IBA pomáhá zákazníkům krok za krokem automatizovat jejich obchodní procesy Robotická procesní automatizace (RPA) je automatizace firemních procesů s využitím softwarových robotů. RPA umožňuje společnostem racionalizovat opakující se úlohy, včetně rozdělování příchozích hovorů, odpovídání na zprávy v chatu nebo extrakce důležitých informací z dokumentů.

Přínosy racionalizace pracovních toků s RPA jsou rozsáhlé. Je možné optimalizovat čas a potenciál vašich zaměstnanců tím, že jim umožníte, aby se soustředili na náročné a kreativní úkoly a zlepšit zákaznickou zkušenost rychlejším a přesnějším zpracováním poskytnutých informací.

Skupina IBA pomáhá svým zákazníkům krok za krokem při automatizaci jejich obchodních procesů s využitím inovativních technologií WorkFusion. IBA využívá WorkFusion aby automatizovala opakující se akce a nasazuje časově náročné procesy trénování a selekce algoritmy strojového učení (ML) pro práci, která je příliš komplikovaná pro roboty.

WorkFusion ML poskytuje techniky, které učí roboty, jak sestavit vlastní rozhodování v závislosti na datech. ML je nepostradatelné při práci s nestrukturovanými daty, včetně PDF, obrázků a dokumentů.

Skupina IBA znovuobjevuje složité obchodní procesy a mění je na snadno použitelná řešení. Skupina IBA má zkušenosti jak s nezávislým nasazením produktů řady WorkFusion, tak jako součástí týmu WorkFusion v případě vývoje produktu.

Spojením síly RPA a strojového učení (ML) snižují řešení založená na WorkFusion, vyvinutá skupinou IBA, manuální snahu a lidské chyby a naprosto automatizují opakující se úkony. Naši zákazníci díky nám zlepšují svoji efektivitu.

Tři kroky k automatizaci obchodních procesů s RPA

  1. Skupina IBA pomůže analyzovat firemní procesy zákazníků a identifikovat jednoduché akce, které je možné automatizovat s použitím softwarových robotů (botů) kteří umí efektivně provádět repetitivní úkony 24/7. Například mohou boti převádět data mezi korporátními systémy, vyplňovat formuláře v různých aplikacích, převádět papírové dokumenty do digitální podoby, vytvářet a aktualizovat profily klientů v CRM a zasílat notifikace.
  2. Boti interagují mezi sebou a s lidmi prostřednictvím určených pravidel. Například osoba nascanuje papírový dokument a boti z něj vyextrahují digitalizované informace, vloží data do informačních systémů (SAP / Oracle) a vyplní formuláře interních aplikací. Lidský operátor zkontroluje výstup a zpracuje výjimky, se kterými si boti nedokázali poradit.
  3. Posledním krokem je rozsáhlá kognitivní automatizace. Boti provádějí firemní úkony s minimem lidských vstupů, striktně dodržují pracovní postupy a nikdy se neunaví.

Řešení IBA EmailBot

Skupina IBA vytvořila emailového bota, který třídí příchozí elektronickou poštu v centrech zákaznické podpory. EmailBot zpracuje obvyklé zákaznické požadavky, sdruží je podle obsahu, rozešle automatizované odpovědi, vytvoří tickety a sesbírá statistické údaje.

Jindy bot přepošle zprávy zaměstnancům, vytvoří tickety v systému JIRA a posbírá statistické údaje podle kategorie emailu. Zhruba 50-70 procent příchozích emailů je zpracováno automaticky a zbytek rozeslán zaměstnancům. Zaměstnanci jsou tak ušetřeni opakovaných úkonů a mohou se soustředit na složitější problémy.

EmailBot se snadno integruje s různými kanály komunikace se zákazníky pro zajištění konkurenční výhody: roboti rychleji třídí zprávy, zatímco lidé lépe řeší problémy.

Případové studie

Vyrovnání pohledávek po lhůtě splatnosti

Sektor: Bankovnictví

Přehled projektu

Projekt SetOff byl navržen za účelem automatizace vyrovnání pohledávek po lhůtě splatnosti a jiných dluhů bankovních klientů. Většina bank má právo převést prostředky z klientových bankovních účtu za účelem vyrovnání jeho dluhů.

Cena vyrovnávacích operací ovšem byla vysoká. Každý den bankovní zaměstnanci strávili deset až dvacet minut nad každou operací, která zahrnovala automatické sbírání informací o klientových účtech, kontrolu možnosti použití účtů pro vyrovnání, finanční převod a odeslání SMS klientovi. Aby tuto práci zvládla, najala banka 30 nových zaměstnanců na plný úvazek.

Zákazník měl v úmyslu optimalizovat náklady, zvýšit přesnost a zkrátit řas zpracování. Dlouhodobé perspektivy zahrnovaly vytvoření frameworku pro integraci a zeštíhlení dalších bankovních procesů.

Provedení projektu

Skupina IBA využila inovativní technologie WorkFusion, které automatizují opakující se akce a časově náročné procesy cvičení a selekce algoritmů strojového učení pro práci, která byla příliš náročná pro roboty.

Skupina IBA figurovala jako subdodavatel, přičemž dodavatelem byla Diverse I.T. Connections. Vývoj byl prováděn z Minsku v Bělorusku s krátkými koordinačními schůzkami na místě u zákazníka.

Životní cyklus projektu zahrnoval následující části: business analýzu, sběr požadavků, vývoj aplikace, vytvoření firemních procesů (integraci) a produkci. V souladu s agilní metodikou byla vývojová část rozdělená do dvoutýdenních vývojových fází s využitím zpětné vazby od zákazníka.

Skupina IBA nasadila v rámci projektu velké množství předpřipravených procesních vzorů, předem sestavených robotických, kognitivních a výjimky zpracovávajících komponentů.

Projektový tým vytvořil boty pro různé typy aplikací, včetně webových aplikací a platforem Java Swing, 3270 UI, Windows aplikace, Unix shell, rozhraní služeb SOAP/REST a další. Byly využity následující technologie: Java, Groovy, JavaScript, Maven, Git a XML.

Tyto aplikace spojují lidské úkony s úkony botů a jsou navrženy, aby fungovaly buď jako on-premise nebo cloudové řešení.

Výsledek

V důsledku nasazených opatření byly automatizovány procesy urovnání dluhu. Více než pět stovek případů se daří zpracovat během tři hodin a až dvacet případů je řešeno paralelně, což přineslo čtyřnásobný nárůst výkonnosti. V současné době je asi 70 procent operací v procesu urovnání dluhu automatizováno.

Od března do října 2017 aplikace SetOff zpracovala 54 413 záznamů a vybrala na dluzích 33 106 000 Jihoafrických randů (přibližně $2 426 000 USD). Průměrný počet zpracovaných záznamů v jednom běhu byl 331 a efektivita stále vzrůstá.

Plány do budoucna zahrnují automatizaci dalších bankovních procesů s využitím frameworku, který skupina IBA vyvinula při implementaci projektu SetOff.

Vyšetřování záznamů o podvodech

Sektor: Bankovnictví

Přehled projektu

FraudLogs byl navržen, aby bylo možné prošetřit neautorizovaná přihlášení k účtům klientů banky.

Dříve bankovní referent shromažďoval a porovnával informace o akcích klientů ručně. Jakékoliv zpoždění nebo opomenutí tohoto lidského zdroje mělo dopad na dobu trvání vyšetřování.

FraudLogs poskytl bota, který sbírá informace o klientových nedávných pohybech z různých systémů. Informace jsou předávány systému vyšetřování podvodů jako přílohy.

Provedení projektu

Skupina IBA vystupovala jako subdodavatel, dodavatelem byla Diverse I.T. Connections. Vývoj byl veden z Minsku v Bělorusku s krátkými koordinačními schůzkami přímo na místě u zákazníka. Tým skupiny IBA navázal dlouhodobé a hluboké partnerství s týmy banky. To nám pomohlo najít data ze skutečného života, která jsme potřebovali k provedení testování našich řešení s vysokou přesností.

Životní cyklus projektu zahrnoval následující části: business analýzu, sběr požadavků, vývoj aplikace, vytvoření firemních procesů (integraci) a produkci. V souladu s agilní metodikou byla vývojová část rozdělená do dvoutýdenních vývojových fází s využitím zpětné vazby od zákazníka.

Skupina IBA využila v těchto projektech různorodé předpřipravené procesní vzory, předem sestavené robotické, kognitivní a výjimky-zpracovávající komponenty. Navíc IBA navrhla a implementovala myšlenku, že místo zpracovávání každého záznamu jednotlivě by se dalo zpracovat až dvacet záznamů v rámci jednoho spuštění bota, což násobně zkrátilo čas zpracování záznamů.

Projektový tým vyvinul boty pro různé typy aplikací, včetně webových aplikací a platforem Java Spring, 3270 UI, Windowsových aplikací, Unixového Shellu, služeb rozhraní SOAP/REST a dalších. Byly použity následující technologie: Java, Groovy, JavaScript, Maven, Git a XML. Aplikace kombinuje lidské úlohy s úkony botů a je vytvořena, aby fungovala v rámci on-premise i cloudové infrastruktury.

Výsledky projektu

V důsledku projektu RPA implementovaného skupinou IBA bylo automatizováno prošetřování podvodných logů. Více než pět stovek případů je zpracováno během tří hodin a až dvacet případů je zpracováváno paralelně, což znamená čtyřnásobný nárůst výkonnosti. Úzká hrdla případů podvodu byla odstraněna, neboť čas potřebný pro zpracování logů s potenciálními podvody klesl z 24 hodin na 5 minut.

Sběr a přikládání logů k případům vyšetřování podvodů nezpůsobuje úzké hrdlo ve vyšetřovacím procesu a je zapotřebí méně komunikace z jednoho směru na druhý, což vyústilo v lepší využití zdrojů a spokojenost zákazníků.

Projekty vyřešily problémy spojené s dlouhými časy odezvy a lidskými chybami. Tato řešení nepřinesla jen automatizaci repetitivních operací. Digitalizovala také komplexní obchodní procesy na základě strojovým učením poháněné kognitivní automatizace. Navíc došlo ke sjednocení individuálních operací, což přineslo orchestraci pracovních sil. Skupina IBA dokázala přetransformovat komplexní obchodní procesy ve snadno použitelná řešení, která je možné použít na různorodé procesy i produkty.

Navíc IBA zavedla nejlepší praktiky vývoje software do procesů RPA. Skupina IBA postavila centralizované úložiště pro uchování společného kódu, který je používán v různých robotických procesech.

Plány do budoucna zahrnují automatizaci dalších obchodních procesů v bance s využitím frameworku, který IBA vytvořila při implementaci projektu FraudLogs.

© 1993-2019 IBA Group a.s.